Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

25 mai – termen limită pentru declararea veniturilor realizate din străinătate

venituri-strainatate

Declarația privind veniturile realizate din străinătate – formular 201, se depune de către:

1. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și

2. persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc cel puțin una din condițiile de rezidență, respectiv:

a) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România

b) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat și care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, cum ar fi:

 • venituri din profesii liberale;
 • venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii;
 • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură;
 • venituri sub formă de dividende;
 • venituri sub formă de dobânzi;
 • venituri din premii;
 • venituri din jocuri de noroc;
 • venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;
 • câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
 • alte venituri din investiții;
 • venituri din pensii;
 • remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte venituri similare celor din România, cum ar fi:

– sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;

– remunerații primite de directori în baza unui contract de mandat;

– indemnizația administratorilor, inclusiv indemnizația asociatului unic;

– sume din profitul net cuvenite administratorilor;

– sume primite de reprezentanți în adunarea generală a acționarilor și în consiliile de administrație;

– beneficiile în bani sau în natură obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/ administrator/ cenzor/ fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;

– oricare alte sume similare obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/ administrator/ cenzor/ fondator sau de membru al directoratului/ consiliului de supraveghere;

 • alte venituri impozabile potrivit titlului IV din Codul fiscal2.

Veniturile se declară pentru fiecare țară-sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat.

Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.

Sumele înscrise în Declarația privind veniturile realizate din străinătate se exprimă în moneda națională a României.

Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum și impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului.

Formularul poate fi obținut gratuit, accesând site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală: www.anaf.ro :

– secțiunea: ”ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI”

– subsecțiunea: ”Despre impozite și taxe”

– rubrica: ”Formulare fiscale și ghid de completare”4 sau accesând următorul link: D201_2016.pdf

În situația în care se dorește depunerea formularului 201 prin mijloace electronice de transmitere la distanță, acesta se poate obține de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, astfel:

– secțiunea ”SERVICII ON LINE”

– subsecțiunea: ”Declarații electronice”

– rubrica: ”Descărcare declarații” sau accesând următorul link: D201

Formularul 201 precum și instrucțiunile de completare se pot obține și de la sediile unităților fiscale.

Declarația privind veniturile realizate din străinătate în anul 2016 se depune până la data de 25 mai 2017, inclusiv.

Declarația se depune prin:

– mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul portalului: www.e-guvernare.ro. Pentru depunerea electronică a declarației, contribuabilii trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

– la registratura organului fiscal competent, în format hârtie. Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal.

– la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declarației este data depunerii la poștă.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *