Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

25 mai – termen limită pentru depunerea declarației 200

Declarația 200 – ”Declarația privind veniturile realizate din România” – se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din:

 • Activități independente;
 • Cedarea folosinței bunurilor;
 • Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;
 • Piscicultură;
 • Silvicultură;
 • Transferul titlurilor de valoare, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise;
 • Operațiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decît cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

Nu au obligația depunerii declarației de venit:

 • persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final, potrivit opțiunii contribuabililor;
 • persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat și impozitul este final;
 • persoanele fizice care au realizat venituri din arendă;
 • persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarația de venit estimat în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.
 • persoanele fizice nerezidente care au obținut câștiguri/pierderi din tranzacții efectuate printr-un intermediar, rezident în România, dacă prin convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul de rezidență al persoanei fizice nerezidente nu este menționat dreptul de impunere pentru România și respectiva persoană prezintă intermediarului certificatul de rezidență fiscală.

Nedepunerea formularului 200 – “Declarația privind veniturile realizate din România”, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 și 500 lei.

Formularul îl puteți găsi aici: D200_XML_2016_RE_190117 .
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *