Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

60 de zile pentru renovarea sediului IPJ Neamţ. Contractul lucrărilor se scoate la licitaţie

Sediul 1 al I.P.J. Neamţ (spaţiile în care funcţionează arestul) de pe strada Eroilor nr. 16 va intra într-un proces de modernizare.

Înainte de startul lucrărilor, se va semna un contract având ca obiect lucrări de reparaţii generale şi de renovare la C.R.A.P. Lucrările se vor executa la demisolul clădirii principale în trei spaţii diferite şi anume grup sanitar arestaţi, grup sanitar cadre şi frizerie-spălătorie. Lucrările constau în principal în demontare vas closet a bateiilor, robineţilor, sifoanelor, desfacerea tencuielii, a faianţei, gresiei, ţevăriei, uşi lemn, demolare zid cărămidă, reparaţii tencuială, zugrăveli, glafuri, aplicare glet, placare pereti cu rigips, strat suport pardoseli, pardoseli gresie montare uşi, panouri desparţioare PVC, montare şi racordare articole sanitare şi altele. Având în vedere caracterul de urgenţă, contractele se vor încheia imediat după finalizarea procedurii de achiziţie, iar termenul de execuţie va fi de 60 zile, iar valoarea estimată fără TVA este de  98860.90 RON

Ofertantul câştigător va avea obligaţia sa constituie, în favoarea autorităţii contractante, înainte de începerea lucrărilor o garanţie de bună execuţe în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. Perioada de garanţie a lucrărilor executate va fi de cel puţin 2 ani. În vederea decontarii lucrărilor ce se vor achiziţiona, este necesar ca operatorul economic câştigător să comunice numărul de cont IBAN din trezoreria statului. Plata se va efectua în funcţie de alocaţiile bugetare cu această destinaţie, după primirea facturii, în contul de trezorerie al furnizorului.

Oferta va fi înaintată în plic închis, până la data de 21.07.2017, ora 14:00. Redactarea ofertei se face în limba română. Ofertele vor fi însoţite de următoarele documente:

– Certificat de înregistrare în registrul Comerţului

– Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164, 165 şi 167 din Legea nr.98/2016;

– Declaraţie “Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă”

– Declaratie privind conflictul de interese neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 din Legea nr. 98/2016

– Declaraţie privind sănătatea şi securitatea în muncă

– Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă

– Dovada îndeplinirii cerinţei privind experienţa similară prin prezentarea de procese verbale de recepţie întocmite în condiţiile actelor normative care reglementează recepţia lucrărilor sau alte documente justificative prevăzute de lege.

Ofertatul trebuie să facă dovada că în ultimii 5 ani a executat cel putin o lucrare din domeniul relevant, lucrări de reparaţii generale, reparaţii interioare, lucrări de renovare, restructurare, restaurare, cu o valoare de cel puţin valoarea estimată, respectiv 98.860,90 lei.

Un criteriu important de adjudecare îl reprezintă preţul cel mai scăzut în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din caietul de sarcini, iar termenul limită de primire a ofertelor este 21.07.2017. 

Informaţii suplimentare:

Documentele necesare elaborării ofertelor pot fi obţinute în urma unei solicitări scrise, la adresa de e-mail: logistica@nt.politiaromana.ro sau la nr. de fax: 0233/207201. Ofertele se pot depune pînă la data de 21.07.2017, ora 14.00 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ – Serviciul Logistic şi vor avea înscrise pe plic denumirea ofertantului şi denumirea obiectului achiziţiei. Achiziţia se va realiza prin intermediul Catalogului Electronic, operatorii economici având obligaţia de a posta ofertele în SEAP. Informaţii suplimentare privind desfăşurarea achiziţiei se pot obţine la Compartimentul Achiziţii la numerele de telefon: 0233/207201 sau 0233/207000 int.20244, persoană de contract Ag. şef pr. Micu Cătălin. Informaţii privind Caietul de sarcini se pot obţine la numărul de telefon: 0233/207000 interior 20230 sau 20231, persoană de contract Ing. Melinte Marius.

Sursa
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *