Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

ANAF propune simplificarea procesului de administrare a impozitului pe veniturile persoanelor fizice

anaf

ANAF propune Ministerului Finanțelor Publice simplificarea procesului de administrare a impozitului pe veniturile persoanelor fizice.

ANAF solicită revizuirea procedurii privind stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit, după cum urmează:

  1. Stabilirea efectuării plăţilor anticipate cu titlu de impozit, în 2 rate egale, cu următoarele termene scadente: 25 iulie şi 25 noiembrie, in loc de 4 rate egale, cum este in prezent.
  2. Menţinerea dispoziţiei potrivit căreia, în cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute de lege, contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent (este cazul contribuabililor care vor depune formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” după data de 25 iulie). Astfel, plățile anticipate cu titlu de impozit se vor stabili de organul fiscal, la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent, prin emiterea unei decizii de impunere (formular 260). ANAF propune ca după depunerea formularului 200, recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit și emiterea unei noi decizii de impunere să se efectueze numai în situația în care, suma reprezentând impozit stabilit inițial (fiecare tranșă stabilită la nivelul impozitului datorat pentru ultimul termen de plată al anului precedent) diferă cu cel puțin 20% față de suma reprezentând impozit recalculat (stabilit pe baza venitului realizat în anul precedent/estimat pentru anul de impunere).

Prin această propunere se urmărește

– eliminarea confuziei care se creează în rândul contribuabililor cu privire la sumele datorate, prin emiterea în cele mai multe cazuri, a unei singure decizii de impunere în cursul anului;

– reducerea numărului de plăţi efectuate în cursul anului, respectiv 2 plăţi în loc de 4 plăţi, cum este în prezent,

– simplificarea procedurii de stabilire a plăţilor anticipate şi reducerea costurilor de administrare prin reducerea numărului de operaţiuni efectuate de organul fiscal referitoare la recalcularea plăţilor anticipate, emiterea şi comunicarea deciziilor de impunere de recalculare a plăţilor anticipate.

De asemnea, ANAF solicită simplificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor anuale din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere în valută.

Astfel, ANAF propune modificarea sistemului de impunere a veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte inclusiv, prin cumularea veniturilor obținute din respectivele contracte, la nivelul categoriei de venit.

Avantajele acestei propuneri sunt:

– cunoaşterea de către contribuabili a sumelor datorate şi facilitarea plăţii acestora, prin emiterea unei singure decizii de impunere (formular 260);

– eliminarea obligaţiei de completare şi depunere de către contribuabili a declaraţiei privind veniturile realizate (formular 200);

– simplificarea procesului de administrare prin eliminarea unor operaţiuni privind procesarea declaraţiilor privind veniturile realizate (formularele 200), emiterea şi comunicarea deciziilor de impunere anuale.

O altă propunere a ANAF o reprezintă simplificarea procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din transferul, prin executare silită, a proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

În cazul transferului de proprietate a bunurilor imobile prin procedura de executare silită, obligaţia stabilirii şi reţinerii impozitului să revină organului de executare silită, în momentul valorificării bunului imobil.

Avantajele acestei propuneri sunt:

– eliminarea obligativității contribuabilului de a depune declarația fiscală aferentă în cele zece zile de la data transferului, în vederea calculării impozitului

– eliminarea obligativității organului fiscal de a calcula și încasa impozitul datorat de către contribuabil, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere

– contribuie la creșterea încasărilor la bugetul de stat.

Toate aceste propuneri vor fi supuse de către ANAF spre analiză și adoptare de către Ministerul Finanțelor Publice, care va decide oportunitatea modificării Codului Fiscal în consecință.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *