Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Legea privind reglementarea activității de tele-muncă

Un element obligatoriu al contractului individual de muncă îl constituie locul muncii, locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile unității, la care angajatul are acces în cadrul desfășurării activității.

Codul muncii prevede și posibilitatea de a lucra de acasă cu contract de muncă la domiciliu, prin care, atribuțiile de serviciu se execută la domiciliul salariatului.

În contextul strategiei europene pentru ocuparea forței de muncă, Consiliul Europei a invitat partenerii sociali să negocieze contracte care să ajute la modernizarea organizării pieței muncii, incluzând aranjamente de muncă flexibile.

În anul 2002, la Bruxelles a fost încheiat între partenerii sociali un acord-cadru european privind teleworkingul (tele -munca).

Teleworkingul este definit ca o formă de organizare și/sau de îndeplinire a sarcinilor, folosind tehnologia informației, în contextul unui contract de muncă/a unei relații de muncă, în care activitatea care ar putea fi efectuată și la sediul angajatorului, este efectuată în mod regulat în afara sediului respectiv.

Teleworkingul este atât un mijloc pentru companii de a-și moderniza organizarea muncii, precum și un mijloc pentru salariați de a găsi un echilibru între muncă și viața socială.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale propune un proiect de act normativ având ca obiect reglementarea activității de tele-muncă.

Legea se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfășurarea activității în regim de tele-muncă.

În sensul acestei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) tele-muncă – forma de organizare a muncii în care o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator, se realizează de către un salariat, de la distanță de această locație, în mod regulat și voluntar, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau al unui act adițional la acesta, cu respectarea următoarelor condiții:

 1. activitatea se desfășoară în afara oricărui loc de muncă organizat de angajator, prin utilizarea unor mijloace aferente tehnologiei informației și comunicațiilor, cum ar fi internetul, telefonul inteligent, altele;
 2. activitatea în regim de teleworking se desfășoară cel puțin o zi pe lună;
 3. salariatul și-a exprimat acordul cu această formă de organizare a muncii, prin semnarea contractului individual de muncă sau al unui act adițional la acesta, după caz.

b) tele-salariat – orice salariat care desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute la lit.a);

c) locurile desfăşurării activităţii de tele-muncă – acele locuri care pot fi utilizate de tele-salariat doar după ce angajatorul și-a exprimat acordul cu privire la utilizarea lor din punct de vedere al securității şi sănătății în muncă.

Activitatea de tele-muncă se prevede în contractul individual de muncă, cu ocazia încheierii acestuia pentru personalul nou angajat, sau prin act adițional la contractul individual de muncă existent.

În vederea îndeplinirii atributiilor sarcinilor de muncă ce le revin, tele-salariații organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă, regulamentului intern şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii. Este interzisă efectuarea de ore suplimentare de către tele-salariați.

Angajatorul este în drept să verifice activitatea tele-salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentului intern şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii.

Contractul individual de muncă se încheie cu normă întreagă și se modifică, după caz, pentru salariații care desfășoară activitatea de tele-muncă, în condiţiile prevăzute de Codul muncii.

În cazul activității de tele-muncă, contractul individual de muncă conţine, în plus, următoarele:

 1. precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de tele-muncă;
 2. perioada și/sau zilele în care se prestează activitatea de tele-muncă de către tele-salariat;
 3. locul/locurile desfășurării activității de tele-muncă, convenite de părți;
 4. intervalul orar în care se desfășoară activitatea de tele-muncă și în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea tele-salariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului
 5. modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de tele-salariat;
 6. responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de tele-muncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă;
 7. obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de tele-muncă a materialelor pe care tele-salariatul le utilizează în activitatea sa, după caz,
 8. obligația angajatorului de a informa tele-sariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum și obligația tele-salariatului de a respecta aceste prevederi;
 9. măsurile pentru ca tele-salariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat.

Tele-salariatul beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne și contractele colective de muncă aplicabile salariaţilor care au locul de muncă la sediul sau domiciliul angajatorului.

Textul integral al proiectului de lege îl găsiți aici: proiect-lege-tele-munca.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *