ISU Roman: Măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul Sărbătorilor Pascale

Pentru asigurarea unei protecţii corespunzătoare împotriva incendiilor a lăcaşurilor de cult, pe timpul Sfintelor Sărbători de Paşte, ISU Neamț vă roagă să respectaţi următoarele măsuri:

– Verificarea şi punerea în stare de funcţionare a uneltelor şi accesoriilor P.S.I. precum şi a mijloacelor iniţiale de stingere;
– Verificarea şi înlăturarea improvizaţiilor la instalaţiile electrice de iluminat şi de încălzire;
– Menţinerea în permanenţă în poziţia „deschis” a uşilor de evacuare a participanţilor în caz de incendiu,
– Constituirea şi instruirea echipelor care vor participa la evacuarea persoanelor şi stingerea eventualelor incendii;
– Supravegherea în permanenţă a lumânărilor şi candelelor precum şi stingerea acestora după terminarea activităţilor religioase;
– Instruirea personalului monahal privind respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi modul de acţiune în caz de incendiu;
– Asigurarea practicabilităţii permanente a căilor de acces către biserici, mănăstiri, locuinţele cetăţenilor şi sursele naturale sau artificiale pentru alimentare cu apă în caz de incendiu;
– Anunţarea/alertarea serviciilor profesioniste de intervenţie în caz de incendiu în timp util.

lumanari_inviere

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy