Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Angajări fără CONCURS la DSP Neamț. Se caută medici și asistenți medicali

Direcția de Sănătate Publică Neamț, cu sediul în Piatra-Neamț, B-dul Dacia nr.4A, telefon 0233/ 234441, Fax: 0233/ 213874, județul Neamț,

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante,  angajează pe perioadă determinată, 2 posturi de medic și 4 posturi de asistent medical (igiena, generalist) și un post de inspector de specialitate – studii superioare, cunoștințe temeinice în domeniul IT și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Dosarele se depun on-line la adresa de mail: mbretcanu@sant.ro în perioada 17.08.2020 – 18.08.2020, sau la sediul instituției începând cu ora 9,00 până la 16,30.

Vor fi luate în calcul pentru selecție și dosarele depuse pe perioada stării de urgență, cu mențiunea ca persoanele interesate să completeze dosarele cu documentele lipsă.

Selecția dosarelor va avea loc pe data de 19.08.2020.

Afișarea rezultatului selecției se va face în data de 19.08.2020 pe site-ul www.sant.ro și la la sediul instituției.

În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu, pe data de 20.08.2020 și proba practică – în domeniul IT, pentru inspector de specialitate, pe data 21.08.2020.

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

  • cererea, în care se menționează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1, 2 şi 5 la prezenta metodologie;
  • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
  • curriculum vitae, model comun european;
  • declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *