Azil fără licență și acreditare, descoperit în Neamț. Beneficiarii cazați au fost transportați la spital cu ambulanța

Prin Ordinul Prefectului nr. 215 din 31.07.2023, a fost constituită o echipă mixtă cu caracter permanent, în vederea desfășurării unor acțiuni de control la prestatorii/furnizorii de servicii sociale, ALTE TIPURI de servicii sociale decât cele care au făcut obiectul misiunii de control desfășurate în perioada 10-14 iulie 2023, precum și la unii prestatori de servicii medicale.

Membrii comisiei și-au început activitatea astăzi, 01.08.2023, ocazie cu care a fost identificată, pe raza municipiului Roman, o locație ce figura în evidențe ca “locuință protejată pentru persoane vârstnice” dar care nu deținea nici acreditare, nici licență.

La fața locului a fost solicitată prezența unui medic și a unui psihiatru pentru evaluarea celor 12 persoane vârstnice cazate la această locație. S-a luat măsura ca șase dintre beneficiari să fie transportați la Spitalul Municipal de Urgență Roman cu ajutorul SAJ Neamț, pentru evaluări medicale amănunțite, urmând ca în cursul zilei de mâine și ceilalți șase să fie transportați la aceeași unitate spitalicească.

Urmare a controlului punctual al fiecărei instituții reprezentate în cadrul comisiei mixte de control au fost dispuse următoarele măsuri și termene de remediere/conformare a acestora:

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț

S-a constatat absența registrului unic de control, furnizorul de servicii nefiind acreditat, acesta nedeținând nici licență de funcționare.
Personalul de specialitate, de îngrijire și asistență și cel auxiliar nu răspunde cerințelor din standardul minim de calitate corespunzător serviciului social.
Centrul nu asigură programe de recuperare/reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului în funcție de nevoile identificate.

Beneficiarii prezintă, conform vârstei, patologii specifice programelor de paleație (beneficiari între 58 – 92 ani).
Centrul nu asigură fiecărui beneficiar un spațiu corespunzător nevoilor proprii, respectiv minim 6 mp, nu dispune de spații igienico–sanitare suficiente, accesibile, funcționale și confortabile.

Beneficiarii sunt vizitați de aparținători.
Centrul nu are regulament de organizare și funcționare, cod de etică, proceduri.
Serviciile oferite de centru sunt pentru beneficiari cu patologie complexă (toți încadrați în grad de handicap).
Furnizorul a deținut certificat de acreditare emis în anul 2017 însă acesta și-a pierdut valabilitatea deoarece în decursul a 3 ani de zile nu a dezvoltat și licențiat un serviciu social.

Măsuri:

  1. inițierea demersurilor în vederea obținerii certificatului de acreditare a furnizorului de servicii – termen de realizare 31.08.2023
    2.inițierea demersurilor în vederea obținerii licenței de funcționare provizorie pentru serviciul social dezvoltat – locuință protejată – cod CAEN 8730 CR-V-III – termen de realizare 29.09.2023.
    Sancțiuni: au fost aplicate două amenzi contravenționale de 10.000 și 20.000 lei.

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ

A constatat lipsa autorizației sanitare de funcționare, nu se respectă suprafața mp/pacient, lipsa personalului specializat, serviciile de asistență medicală fiind prestate de către asistenți medicali voluntari, nu se respectă colectarea deșeurilor medicale conform OMS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, bucătăria este utilată cu frigidere fără grafice de temperatură, personalul nu are efectuate examenele medicale periodice și nu are cursuri de igienă.
Au fost aplicate amenzi contravenționale, conform art. 3, lit. a) din HG nr. 857/2011, în valoare totală de 40.000 lei.
Administratorul centrului a fost invitat în data de 02.08.2023, ora 13:00, la sediul direcției, în vederea clarificării constatărilor rezultate în urma controlului, respectiv documente din care să rezulte contractele de prestări servicii, ridicarea deșeurilor, contractul de închiriere, contractul de dezinsecție, dezinfecție și deparazitare.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ

Asociația funcționează fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, nu sunt implementate măsurile tehnice și constructive prevăzute în scenariul de securitate la incendiu.
Clădirea nu este echipată cu iluminat de securitate, astfel nu se asigură identificarea și folosirea în condiții de siguranță a căilor de evacuare.
Clădirea nu este dotată cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor suficiente, iar cele existente au termenul pentru efectuarea verificării periodice depășit.
Sancțiuni: a fost aplicată amendă contravențională în valoare de 50.000 lei și trei avertismente.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ

Neimplementarea cerințelor minimale de securitate în conformitate cu prevederile HG nr. 301/2012 (lipsa sistemului de securitate, lipsa analizei de risc la securitatea fizică), urmare a acestor neconformități s-a aplicat un avertisment și o amendă în valoare de 2.000 lei.
De asemenea, organele de cercetare penală din cadrul S.I.C.E. s-au autosesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată, prevăzută și pedepsită de art. 295 alin. 1 din CP, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din CP față de reprezentanții asociație.

Documentele reprezentanților Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ, Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț și Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ sunt în curs de emitere întrucât au fost solicitate informații suplimentare privind tematica controlului specifică fiecărei instituții.

În scopul identificării de spații specifice nevoilor beneficiarilor ce au fost depistați în centrul asociației din Roman, am transmis către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Direcția de Asistență Socială Roman, Direcția de Asistență Socială Roznov și Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, solicitări pentru a ne comunica numărul de locuri disponibile pe care le au, în vederea relocării acestor beneficiari.

*Informare transmisă de Instituția Prefectului Neamț – prefect Adrian Niță

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy