Concurs National „Unirea Principatelor Romane”, Editia a VI-a

alexandru ioan cuza unirea pincipatelor romane 24 ianuarie

Organizator: Școala Gimnazială „Prof. gheorghe Dumitreasa” Girov

Grup țintă: Elevi și cadre didactice din învățământ preuniversitar

Obiective:

• Dezvoltarea capacității de exprimare plastică individuală și de grup prin compoziții expresive și creative

• Cunoașterea și utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale și ustensile specifice educației plastice cu aplicabilitate în studiul istoriei

• Stimularea gustului pentru cunoașterea trecutului istoric și cultivarea la copii a înclinațiilor, aptitudinilor și talentelor artistice prin transpunerea în artă a evenimentelor istorice

• Formarea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă pe baza surselor istorice

TEMA CONCURSULUI

„UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE”

SECȚIUNI

I. Expoziție-concurs de desen pe hârtie (format A4), tehnică la alegere

II. Expoziție-concurs de colaje și fotografii (se acceptă și ppt-uri)

III. Referate de maxim 5 pagini

TAXĂ DE PARTICIPARE

15 lei per cadru didactic coordonator

REGULAMENT

Fiecare lucrare va avea câte o etichetă care să conțină următoarele informații: titlul, numele și prenumele elevului, clasa, școala și îndrumătorul.

Fiecare elev poate să participe la fiecare secțiune cu o singură lucrare. Elevii pot participa la una sau mai multe secțiuni, la aleger. Un cadru didactic poate coordona maxim 3 elevi la fiecare secțiune.

Lucrările, însoțite de fișa de înscriere și acordul de parteneriat semnat și ștampilat vor fi expediate până la data de 31 ianuarie 2015 data poștei, pe adresa școlii, împreună cu un plic autoadresat.

Festivitatea de premiere va avea loc în data de 14 februarie 2015 la școala coordonatoare. Dimplomele vor fi expediate câștigătorilor prin poștă până pe 28 februarie 2015.

EVALUARE

Jurizarea lucrărilor se va realiza de către un juriu alcătuit din cadre didactice din Școala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov și invitați: inspectori școlari, profesori de istorie și profesori de educație plastică.

PREMII

Se vor acorda dimplome pentru elevi: locul I, II, III și mențiuni și dimplome cadrelor didactice participante.

PROMOVARE și DISEMINARE

Lucrările elevilor  participanți vor fi expuse la Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Complexul Muzeal Județean Neamț, Casa Corpului Didactic Neamț, Asociația Învățătorilor Neamț și Școala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov.

Evenimentul va fi mediatizat în presa locală.

ADRESA

Școala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov

Localitatea Girov

Comuna Girov

Judetul Neamț

Cod poștal 617210

cu precizarea „PENTRU CONCURS”

Pentru detalii:

Tel/Fax Școala Girov: 0233.291.042

Organizatori: prof. Ciubotaru Vasile – 0740.342.283 și prof. înv. primar Olariu Marineta – 0740.535.099

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy