DGASPC Neamț: 2.312 copii din județul Neamț sunt încadrați în diverse grade de handicap

dseagpc

2.312 copii din județul Neamț erau în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Neamț la data de 29 februarie 2016, toți fiind încadrați în diverse grade de handicap. În primele 2 luni ale acestui an s-au înregistrat în total 309 cereri de evaluare în vederea încadrării în grad de handicap dintre care 35 au fost cazuri noi, restul fiind copii ce au necesitat reevaluare.

Din punct de vedere al dizabilităților, predomină afecțiunile mintale, dar sunt și multe cazuri de copii cu afecțiuni somatice (diverse boli, tumori, malformații ale organelor interne, etc.). În statistici se regăsesc și peste 80 de copii cu probleme severe de vedere, dar și 40 care suferă de surditate.

Toți acești copii pot beneficia de o serie de terapii gratuite în cadrul centrelor specializate din structura DGASPC Neamț, prioritate având cei instituționalizați și cei din comunitate care provin din familii defavorizate. Pe lângă terapie psihologică, individuală şi de grup, kinetoterapie, terapie educaţională, stimulare senzorială, terapie ABA, terapie Vojta ori consilierea părinţilor, copiii pot primi și servicii de logopedie. Acestea se adresează nu doar copiilor cu dizabilități ci și celor care suferă de tulburări de limbaj sau au dificultăți de vorbire chiar dacă nu suferă de nici o afecțiune sau dizabilitate.
Tuturor le stau la dispoziție specialiștii Centrului de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități, situat pe strada Valea Albă, nr. 35 din Piatra-Neamț.
Terapia logopedică deţine un rol foarte important în îmbunătăţirea pronunţiei cuvintelor şi propoziţiilor, care duce la creşterea încrederii în forţele proprii şi a integrării cu succes în societate a copilului. „Eficiența corectării tulburărilor de vorbire este cu atât mai ridicată cu cât terapia logopedică începe mai devreme. Specialiștii noștri oferă soluții concrete și rezolvări ale problemelor copiilor, conducând astfel la creșterea încrederii de sine a celor mici, creșterea motivației față de procesul educațional, le înlătură anxietatea și negativismul față de vorbire. Aceste acţiuni duc la progresul constant al copiilor ce beneficiază de servicii de logopedie, iar pentru noi este un motiv de bucurie să observăm schimbările în bine!“, a spus Cristina Păvăluță, directorul DGASPC Neamț.
Includerea în programele de terapie se face conform regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Recuperare, prin depunerea unei cereri la sediul Direcției Neamț, a unor documente medicale din care să reiasă necesitatea serviciilor de recuperare-reabilitare sau a certificatului de încadrare în grad de handicap însoțit de planul de recuperare precum și a unor documente care să ateste situația socio-economică a familiei. După aprobarea solicitării, copilul va merge la Centrul de Recuperare unde va fi supus unei evaluări în vederea stabilirii necesarului de servicii de recuperare.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy