DGASPC Neamț: Zilnic, 2 copii sunt abuzați în Neamț

În fiecare zi din 2016 cel puțin doi copii din Neamț au fost victime ale violenței sau iresponsabilității părinților ori ale celor care ar trebui să-i apere și să-i îngrijească. În perioada 1.01- 30.04 2016 s-au înregistrat la Serviciul de prevenire și intervenție rapidă în cazuri de abuz din cadrul DGASPC Neamț 240 de cazuri de abuz asupra copiilor, apogeul fiind atins în aprilie, când au fost 72 de cazuri (media depășind 2 cazuri pe zi).
Cele mai puține au fost în ianuarie, când s-au consemnat 42 de situații de maltratare a copilului.
După forma de maltratare, cele mai numeroase cazuri înregistrate în aprilie au fost de neglijare, fiind 42 de copii în astfel de situații, dintre care 9 în mediul urban și 33 în mediul rural. Au mai fost consemnate și 15 cazuri de abuz emoțional (5 în urban și 10 în rural), 6 cazuri de copii dispăruți, (toți fiind din mediul rural), 3 cazuri de abuz fizic, 3 de comportament delincvent, 2 cazuri de abuz sexual și un caz de abuz instituțional, acesta din urmă înregistrându-se în mediul rural.
În luna aprilie au fost înregistrate și 4 cazuri de abuz semnalate chiar de copii la Telefonul Copilului.

„Îngrijorător este faptul că violența asupra copiilor cunoaște o creștere accentuată, zilnic apărând noi cazuri. Aceste statistici sunt alarmante dar pot fi privite și ca o responsabilizare a comunității față de problemele copiilor. Faptul că aceste cazuri sunt sesizate demonstrează creșterea gradului de implicare a comunităților în protejarea celor mici. Dincolo de aceste aspecte rămâne cert numărul mare de agresiuni asupra copilului și, din păcate, cel mai adesea acest lucru are loc în familie, locul în care minorul ar trebui protejat afectiv și emoțional iar când acest lucru nu se întâmplă copilul suferă consecințe severe asupra dezvoltării sale ulterioare“, a declarat Cristina Păvăluță, director general al DGASPC Neamț.
Ca urmare a instrumentării acestor cazuri, specialiștii Serviciului Abuz au propus în aprilie instituirea măsurii de protecție specială (plasamentul în regim de urgență în cadrul unui serviciu de tip rezidențial din structura DGASPC) pentru un copil abuzat fizic de tatăl său. De asemenea, Comisia pentru Protecția Copilului Neamț a hotărât instituirea măsurii de protecție specială – supraveghere specializată în familie – pentru un copil care a săvârșit fapte penale și care nu a împlinit vârsta răspunderii penale.
În toate cazurile instrumentate s-a oferit asistență, sprijin și consiliere și s-a făcut totul pentru responsabilizarea familiilor sau a reprezentanților legali ai copiilor în vederea protejării acestora, scopul instituției fiind acela de a acorda servicii și asistență pentru rămânerea copilului în familie.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy