In a doua zi de Paste, Guvernul incepe „Loteria bonurilor fiscale”

bon fiscalGuvernul a adoptat o masură prin care dorește combaterea evaziunii fiscale şi reducerea economiei subterane.

Toate persoanele fizice rezidente şi nerezidente din România, cu vârsta minimă de 18 ani vor putea participa la „Loteria bonurilor fiscale”. Acestea trebuie să deţină bonuri fiscale care să ateste cumpărarea de bunuri sau servicii.

Loteria Română se va ocupa de extragerile publice și le va organiza lunar, în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni.În extragere vor intra toate bonurile emise în luna anterioară.

Vor mai putea fi organizate și extrageri ocazionale, desfășurate la minimum 15 zile de la sfârşitul intervalului calendaristic participant la Loterie. Aceasta va consta în extragerea unor numere aleatorii, cuprinse între 1 şi 999 inclusiv, care vor reprezenta o dată calendaristică din ziua emiterii unui bon fiscal și valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv TVA.

Începând cu 13 aprilie 2015 (a doua zi de Paște), Ministerul Finanțelor Publice intenționează organizarea Loteriei Bonurilor Fiscale când se va programa prima extragere ocazională, având un fond de premiere de 1 milion lei.

Bonul fiscal este CÂȘTIGĂTOR dacă îndeplinește condițiile:

– a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu OU 28/1999

– sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de OU 28/1999

– are valoarea totală fără subdiviziunile leului, exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă

– a fost emis în ziua extrasă

– nu are menţionat, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului

– a fost emis pentru vânzarea de bunuri şi/sau prestări de servicii către persoane fizice

Revendicarea PREMIILOR

Pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice și pe cel al Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor fi disponibile rezultatele extragerilor lunare și ocazionale pentru un interval de cel puțin 30 de zile.

În maxim 30 de zile de la data extragerii trebuie efectuată revendicarea. După acest termen premiul nu va mai putea fi ridicat.

Bonul fiscal câștigător va trebui depus în original la orice unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), alături de copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului şi de o declaraţie.

În 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiului, Ministerul Finanțelor va vira premiile într-un cont bancar la o instituție de credit din România, pe numele câștigătorului. Perioada se poate prelungi dacă există suspiciuni de fraudă.

O persoană poate revendica numai un premiu al unei extrageri.

Ministerul Finanţelor va aloca un fond lunar de premiere, iar acest fond va fi distribuit egal tuturor bonurilor fiscale câștigătoare și revendicate.

Dacă nu există câștigător care să revendice premiul, fondul se va reporta pentru următoarea extragere.

Deși pentru desemnarea unui câștigător, loteria bonurilor fiscale presupune selectarea aleatorie a unor rezultate cu utilizarea unor mijloace de joc de tipul urnelor, roţilor, guvernul susține că loteria bonurilor fiscale nu este un joc de noroc, deoarece dreptul de participare nu este condiţionat de plata unei taxe.

Prima extragere lunară va avea loc în luna iulie 2015.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy