Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

DSP Neamț angajează, fără concurs, doi șoferi

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ, cu sediul în Piatra-Neamt, B-dul Dacia nr.4A, telefon 0233/ 234441, Fax: 0233/ 213874, judeţul Neamţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează pe perioadă determinată, 2 posturi de şofer I, cu o vechime în specialitate de cel puţin 2 ani, până la încetarea stării de alertă.

Dosarele se depun on-line la adresa de mail: mbretcanu@sant.ro în perioada 28.07.2020 – 30.07.2020.

Selecţia dosarelor va avea Ioc pe data de 31.07.2020

Afişarea rezultatului selecției se va face în data de 31.07.2020 pe site-ul www.sant.ro.

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

  1. cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1, 2 şi 5 la prezenta metodologie;
  2. copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
  4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
  7. curriculum vitae, model comun european;
  8. declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *