Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

ITM Neamț: 161 de controale și amenzi în valoare de 256.000 lei, în luna august

În perioada 01-31.08.2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicată, Legii nr. 319/2006, modificată şi completată şi Legii nr. 53/2003, modificată şi completată.

În luna august s-au efectuat 161 de controale, ocazie cu care s-au constatat 203 deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 118 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 256.000 lei.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ ( SSM)

Șase  inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 87 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 93 de sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi  în cuantum de 31.000 lei și 86 de avertismente contravenționale.

Totodată, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 7 evenimente de muncă cu incapacitate temporară de muncă (cădere la acelaşi nivel/de la mică înălțime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă).

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ( RM)

Șase inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 74 de agenți economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 21 sancţiuni contravenţionale, din care 6 amenzi în cuantum de 225.000 lei și 15 avertismente, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată.
La 4 angajatori, au fost depistate 11 persoane pentru care angajatorii nu au încheiat forme legale de angajare.

Au fost dispuse 4 măsuri şi s-au aplicat 4 sancţiuni contravenţionale din care 4 amenzi în valoare de 220.000 lei.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii august 2018, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor au fost dispuse 24 de măsuri şi aplicata o amendă în cuantum de 5.000 lei, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, completării dosarului personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării şi a respectării prevederilor legale referitoare la obligaţia de a elibera salariatului sau unui fost salariat, la cerere, în termenul legal de maxim 15 zile, o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, conform dispoziţiilor art.7, alin. 6 din actul normativ mai sus menţionat.

ASIGURAREA TRANSPARENŢEI VENITURILOR SALARIALE

Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) si (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, şi vor menţine publicată o lista a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente:

  • salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
  • tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
  • orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legala a acestora.”

Verificarea respectării acestei obligaţii intră în competenţa Inspecţiei Muncii. Nerespectarea prevederilor legale menţionate anterior atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauza şi se sancţionează cu amendă între 5.000 lei şi 10.000 lei.

Informații furnizate de Ioan Popescu, inspector şef ITM Neamț
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *