Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

ITM Neamț: Acțiuni de informare pentru angajatori privind ucenicia la locul de muncă

În perioada 15-31 aprilie, ITM Neamț desfășoară o  serie de acţiune de informare și conștientizare cu privire la respectarea legislaţiei specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de invaţământ superior și internshipul .

Obiectivele acţiunii de informare si constientizare

  • îndrumarea entităţilor care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de invaţămant superior și intershipul, creşterea gradului de conştientizare a acestora, care pot, potrivit legii, sa angajeze forţă de muncă pe bază de contracte individuate de munca, inclusiv contract de ucenicie, contractul de stagiu-anexă la contractul individual de muncă, sau de a utiliza interni in baza contractului de internship, pentru a-și asigura forţa de muncă calificată, in funcţie de cerinţele organizaţiei;
  • informarea persoanelor/salariaţilor/entităţilor care au calitatea de angajatori, in ceea ce priveşte dezvoltarea carierei și a procesului de formare profesională continua și respectiv la locul de muncă;
  • conştientizarea promovării dialogului social care sa duca la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local in ceea ce priveşte integrarea durabilă pe piaţa muncii a persoanelor fară un loc de muncă și asigurarea tranziţiei absolvenţilor de invaţămant superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii;
  • facilitarea integrării sociale a persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, in concordanţă cu aspiraţiile profesionale și cu necesităţile pieţei muncii.

Atingerea obiectivelor se va realiza prin sesiuni de informare/conştientizare organizate de catre inspectoratul teritorial de muncă, la care vor participa persoane din grupul ţintă vizat de acţiune, astfel:

  • persoane interesate, cu varsta cuprinsă intre 16 ani și 26 ani, in obţinerea unei calificări in sistemul de formare profesională a adulţilor, care sa permită ocuparea unui loc de muncă și continuarea învăţării in invăţamântul profesional și tehnic, inclusiv dual; persoane care au implinit varsta de 16 ani (cu exceptie 15 ani) care doresc sa participe la programe de internship in scopul dezvoltării abilităţilor profesionale din domeniul in care se organizează aceste programe;
  • viitori absolvenţi de invăţământ superior/absolvenţi de invaţământ superior care au diplomă de licenţă sau echivalentă și, la debutul in profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite;
  • entităţi care au calitatea de angajator, care sunt interesaţi să-și asigure forţa de muncă calificată, in funcţie de cerinţele proprii sau au calitatea de organizaţie – gazdă pentru programele de internship;
  • furnizori de formare profesională pentru ucenicia la locul de muncă – unitaţi/instituţii de invatământ, angajatori, alti formatori (persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, asociaţii cooperatiste), autorizaţi/acreditaţi pe diverse calificari.

Se urmăreşte de asemenea, încurajarea promovării dialogului social care să ducă la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local în ceea ce privește integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor fără un loc de muncă și asigurarea tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii.

  • Informații furnizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, inspector șef Ioan PopescuLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *