Lista cu școlile particulare acreditate va fi afișată la avizierul inspectoratului

am123

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti să asigure informarea părinţilor cu privire la lista actualizată a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular acreditate/autorizate din fiecare judeţ şi din Capitală.
Astfel, pentru formarea corecta a parintilor, inspectoratele scolare vor colabora cu Agenția Româna pentru Asigurarea Calității în Învățămăntul Preuniversitar (ARACIP) pentru a furniza o imagine la zi a acestor informații.

Lista va fi elaborată într-un format accesibil publicului larg şi va fi afişată atât la avizierele inspectoratelor şcolare judeţene, cât şi pe prima pagină a site-urilor inspectoratelor şcolare/instituţiilor conexe.

Inspectoratele şcolare judeţene/ISMB vor disemina sistematic şi cât mai activ aceste informaţii, astfel încât părinţii să aleagă în cunoştinţă de cauză o unitate de învăţământ preuniversitar acreditată/autorizată şi să aibă toate datele necesare în legătură cu statutul acestor şcoli.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy