Măsuri pentru asigurarea climatului de sigurantă publică în incinta si zona adiacentă unitătilor de învătământ preuniversitar în anul scolar 2012 – 2013

Odată cu începerea anului scolar la data de 17 septembrie, la nivelul Judetului Neamt au fost dispuse măsuri specifice, care să conducă la îmbunătătirea climatului de sigurantă în incinta si zona adiacentă unitătilor de învătământ preuniversitar. Institutiile cu responsabilităti: Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt, Inspectoratul Judetean Scolar, Inspectoratul Judetean de Jandarmi si Politiile Locale îsi vor conjuga efortul, sub coordonarea Institutiei Prefectului, astfel încât din punct de vedere al sigurantei elevilor procesul de învătământ să se desfăsoare fără evenimente.

Patrulele de politie vor fi prezente în zona scolilor, pentru că fiecare unitate de învătământ va fi inclusă în itinerariile de patrulare auto si pedestre ale politiei.

Echipajele de politie vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în scoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea si iesirea de la cursuri a elevilor, iar traseele de deplasare ale elevilor vor fi supravegheate în permanentă.

Se vor efectua patrulări în zona scolilor si când elevii nu au cursuri, întrucât multe unităti scolare detin terenuri de sport care sunt frecventate de un număr mare de copii.

Vom colabora pentru realizarea acestor activităti împreună cu reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi si ai Politiilor Locale.

Politistii vor identifica si controla toate unitătile economice din zona adiacentă scolilor cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizică si morală a elevilor si studentilor.

Pe parcursul noului an scolar, vor fi derulate si actiuni pentru prevenirea abandonului si absenteismului scolar, în colaborare cu cadre didactice.

La fiecare scoală vor fi afisate datele de contact ale politistului de proximitate, pentru o mai bună comunicare. La nivelul Inspectoratului de Politie al judetului Neamt a fost nominalizat inspector principal de politie Oatu Daria din cadrul Compartimentului de Analiză si Prevenire a Criminalitătii, care va face parte din Comisia Judeteană pentru prevenirea si combaterea violentei în mediul scolar.

O atentie deosebită va fi acordată unitătilor de învătământ din mediul rural. Politistii din structurile de prevenire, de proximitate si de la posturile comunale vor avea întâlniri atât cu reprezentanti ai scolii, cât si cu părinti si elevi, în vederea derulării unor activităti de prevenire pe problematica delicventei juvenile si victimizării minorilor, precum si a unor campanii de informare pe diverse domenii.

Politistii din structurile de politie rutieră îsi vor continua activitătile de prevenire în unitătile de învătământ si vor fi prezenti în apropierea scolilor, pe arterele de circulatie intens tranzitate, pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului rutier la orele de maximă afluire a elevilor.

Pentru siguranta elevilor, vor fi identificati toti detinătorii de autovehicule destinate transportului scolar. Acestia vor fi instruiti cu privire la obligatiile ce le revin în vederea asigurării unei stări tehnice corespunzătoare si a utilizării acestor mijloace strict conform destinatiei.

În ziua de 17 septembrie, 253 de politisti vor transmite mesaje la festivitătile de deschidere a noului an scolar la toate scolile din judet, atât din mediul urban, cât si din mediul rural.

În cursul anului scolar trecut numărul infractiunilor sesizate a crescut cu 12,82%, 36 de fapte fiind înregistrate în mediul urban, iar 8 în mediul rural. Cele mai multe fapte au fost înregistrate în incinta scolii si anume 38 de infractiuni.

De asemenea, numărul elevilor autori de infractiuni a crescut cu 33,33%.

Dintre faptele sesizate, cele mai multe sunt infractiunile de furt care au crescut cu 17,39%, au scăzut infractiunile de amenintare de la 4 fapte în anul scolar 2010 – 2011 la 2 fapte în anul scolar 2011 – 2012, tâlhăriile s-au mentinut la acelasi nivel, respectiv 2 astfel de fapte, au crescut infractiunile de lovire sau alte violente de la 5 fapte la 8 în anul scolar anterior si nu au fost înregistrate infractiuni de vătămare corporală.

IPJ Neamt

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy