Mesajul prefectului judeţului Neamţ

20160226_114558
DSC_0031

Ziua de 28 februarie ne oferă ocazia rememorării momentului istoric când, acum 83 de ani, prin „Înaltul Decret Regal nr. 468” din 28 februarie 1933, a fost aprobat „Regulamentul Apărării Pasive contra Atacurilor Aeriene”, document ce a consfinţit înfiinţarea Protecţiei Civile din ROMÂNIA.

Conceptul de protecţie civilă şi materializarea acestuia în legislaţie, instituţii, structuri, misiuni, proceduri, mijloace tehnice şi aparatură, care să asigure realizarea rolului acesteia de protecţie a vieţii, valorilor culturale şi bunurilor, este relativ nou, apărând acum aproape 100 de ani, ca urmare a îngrijorării tot mai mari provocate de perfecţionarea armamentelor şi de multiplicarea efectelor acestora asupra oamenilor, în special asupra civililor.

Funcţionarea protecţiei civile a fost, la începuturi, strict legată de apărarea militară a unui stat, s-a dezvoltat în funcţie de evoluţia armamentelor şi a efectelor întrebuinţării acestora şi, pe măsură ce preocuparea pentru menţinerea păcii a dat roade, şi-a orientat eforturile pentru protejarea vieţii în situaţiile periculoase determinate de manifestarea factorilor naturali sau a celor rezultate din activitatea omului.

Aderarea ţării noastre la Convenţia de la Geneva din 1949, precum şi apartenenţa ţării noastre la diferite organisme ale O.N.U., Uniunii Europene şi N.A.T.O. au impus revitalizarea concepţiei de organizare şi conducere a Protecţiei Civile din România.

Astăzi, când Protecţia Civilă integrează Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, remarc foarte buna cooperare din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, dăruirea personalului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, precum şi a celui al serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, care împreună acţionează pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea pagubelor generate de dezastre.

Cu ocazia ZILEI PROTECŢIEI CIVILE din România, îmi face plăcere să transmit tuturor celor care acţionează sub generoasele însemne ale acestei instituţii – membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, personalului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ şi celui al serviciilor de urgenţă voluntare şi private – multă sănătate şi un călduros „La mulţi ani!”.

Fie ca deviza „Cu viaţa mea, apăr viaţa”, sub care vă desfăşuraţi activitatea, să constituie şi în viitor motto-ul catalizator al tuturor misiunilor încredinţate.

Ioan Vlad ANGHELUŢĂ,

Prefectul judeţului NEAMŢ,

PREŞEDINTE

AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy