Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Începând de vineri, 15 martie, mai mulți bani ca ajutor pentru înmormântare

Rudele unei persoane decedate primesc cu 100 de lei mai mult pentru ajutorul de deces.

Conform prevederilor art.16 din Legea nr. 3/2018, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este în sumă de 5.163 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului şi în sumă de 2.582 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Noile cuantumuri se acordă pentru decesele survenite începând cu data intrării în vigoare a Legii nr.47/2019, respectiv 15 martie 2019.

Rudele persoanelor salariate care decedează trebuie să se adreseze Casei de Pensii de pe raza județului în care a avut domiciliul asiguratul decedat.

Beneficiarii ajutorul de deces sunt: 

  • soțul;
  • copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
  • părinții și bunicii oricăruia dintre soți.
Actele  necesare acordării ajutorului de deces sunt:
  • cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale;
  • certificatul de deces – în original şi copie;
  • actul de identitate al solicitantului;
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
  • acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
  • certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia;
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată
dolinex


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *