Problema infestării apelor din Neamț, prezentată la nivel central de deputatul Cătălin Drăgușanu

apa

Publicația noastră a prezentat la nivel extins problema infestării apelor din județul Neamț cu bacteria Clostridium perfringens și implicațiile acestei infestări asupra populației și mediului. Am discutat, de asemenea, și despre cazurile de deversare neautorizată a dejecțiilor în apă și despre slaba implicare a autorităților în soluționarea acestor probleme.

Iată, însă, că această problemă a fost prezentată la nivel central de deputatul Cătălin Drăgușanu pentru a găsi soluții cât mai rapide și eficiente în acest sens. Domnia sa s-a adresat Ministerului Mediului și Ministerului Sănătății în vederea soluționării problemei contaminării râului Bistrița și lămurii unor aspecte legate de ineficiența organismelor locale care ar trebui să supervizeze ceea ce se întâmplă la nivelul rețelei de distribuție a apei potabile în Neamț.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
ÎNTREBARE

Adresată: Doamnei Ministru al Mediului, Apelor si Padurilor CRISTIANA PAŞCA PALMER
De catre: Deputat VASILE CĂTĂLIN DRĂGUȘANU
Grup Parlamentar: ALDE
Obiectul întrebării: Contaminarea râului Bistriţa

Doamna Ministru,
În judeţul Neamţ aprovizionarea cu apă potabilă se realizează în sistem central, prin instalatii publice locale, microinstalaţii locale precum şi prin sisteme publice comunale si individuale (fantani, microinstalaţii, izvoare captate, etc.). Operatorul de apă pentru sistemele centrale de aprovizionare cu apă ce alimenteaza localitatile jos enumerate este Compania Judeteana Apa Serv SA Piatra Neamt. Sistemul central Vaduri (captare subterană) si Bâtca Doamnei (captare de suprafaţă) alimentează urmatoarele unitati administrativ teritoriale: com. Alexandru cel Bun, municipiul Piatra-Neamţ, com. Dumbrava Roşie, com. Săvinesti, orasul Roznov, com. Garcina, com. Girov, com. Dochia şi com. Zanesti. Peste 150000 de oameni locuiesc în aceste zone.
Pe data de 02 februarie 2016, compania care furnizează apă potabilă, SC APA SERV SA anunţă populaţia, printr-un comunicat de presă, că sursa de suprafaţă pentru alimentarea cu apă este contaminată cu bacteria clostridium perfringens şi că se sistează alimentarea cu apă din această sursă, folosindu-se doar captarea subterană de la Vaduri. Tot compania de apă a anunţat şi autorităţile locale, prin fax.
După 16 zile se descoperă că şi lacurile aflate în amonte de Piatra-Neamţ, sunt contaminate, respectiv lacurile Vaduri, Pângărați, Izvoru Muntelui și Topoliceni. Prezența bacteriei a fost evidențiată cu procente între 17 și 140 de unități pe 100 de mililitri de apă. Conform Legii 458/2002, care se referă la calitatea apei potabile, concentrația maximă admisă, în apa potabilă, a acestei bacterii este de 0 ufc/100ml, adică zero unități formatoare de colonii în 100 ml de probă.
Compania APA SERV SA declară “În ultima perioadă, datorită prezenței bacteriei Clostridium perfringens în lacul Bâtca Doamnei, echipele de inventariere au demarat acțiunea de identificare a foselor, dar și deversărilor ilegale din zona lacului, constatându-se numeroase rețele improvizate de descărcare a apelor uzate”.
Suspiciunile tuturor se îndreaptă către deversările ilegale ale apelor menajere din gospodării, restaurante, pensiuni, mănăstiri, etc. De asemeni, aşa cum v-am sesizat în repetate rânduri, sistemul de management integrat al deşeurilor din judeţ este nefuncţional, acest fapt se poate observa cu ochiul liber, cantităţi uriaşe de deşeuri ajung în apele de suprafaţă.
Totul se întâmplă sub ochii iertători ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ şi ai Gărzii de Mediu Neamţ care de ani de zile nu au luat nici o măsură de prevenire, constatare şi combatere a deversărilor de ape reziduale şi deşeuri în apele din judeţ.
De asemeni Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ se dezice de sarcinile ce-i revin în legătură cu curăţarea râurilor şi lacurilor, pasând responsabilitate altor operatori.

Doamna Ministru, având în vedere situaţia gravă, care poate duce la îmbolnăvirea unui numar foarte mare de oameni, vă rog să luaţi măsurile necesare pentru decontaminarea lacurilor de pe râul Bistriţa. Luaţi în calcul inclusiv demiterea conducerilor instituţiilor din subordinea Dvs, pentru efectuarea sarcinilor de serviciu, de ani de zile. Nu trebuie să aşteptăm să avem oameni în spitale pentru a demite nişte directori numiţi pe criterii discutabile.
De asemeni vă rog să oferiti răspunsuri la următoarele întrebări:
1. Care sunt cauzele contaminării lacurilor de pe râul Bistriţa cu bacteria clostridium perfringers?
2. Ce măsuri veţi aplica pentru decontaminarea lacurilor de pe râul Bistriţa, cunoscând faptul că această bacterie nu dispare de la sine?
3. Câte controale a efectuat Garda de Mediu Neamţ, în ultimii 3 ani, cu privire la deversarea apelor uzate menajere şi care au fost rezultatele acestor controale?
4. Câte controale a efectuat SGA Neamţ, în ultimii 3 ani, privind inspecţia apelor şi care au fost rezultatele acestor controale?
5. Ce operaţiuni de întreţinere şi curăţare a lacurilor de acumulare de pe râul Bistriţa au fost efectuate în ultimii 3 ani, cine le-a executat şi cât au costat?
6. Care sunt atribuţiile Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Gărzii de Mediu si Sistemului de Gospodărire a Apelor, atunci când se confruntă cu o poluare accidentală a cursurilor de apă, inclusiv pe linie de comunicare cu populaţia?
Va multumesc pentru viitoarele răspunsuri şi va asigur de consideratia şi respectul cuvenit.
Solicit raspunsurile în scris şi oral.

Cu stimă,
Vasile Catalin Dragusanu
Deputat, Colegiul 1 Neamţ

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Ministru al Sănătăţii, Patriciu ACHIMAS-CADARIU

De catre: Deputat VASILE CĂTĂLIN DRĂGUȘANU

Grup Parlamentar: ALDE
Obiectul intrebării: Bacteria clostridium perfringers în apele din Neamţ

Domnule Ministru,

În judeţul Neamţ aprovizionarea cu apă potabilă se realizează în sistem central, prin instalatii publice locale, microinstalaţii locale precum şi prin sisteme publice comunale si individuale (fantani, microinstalaţii, izvoare captate, etc.). Operatorul de apă pentru sistemele centrale de aprovizionare cu apă ce alimenteaza localitatile jos enumerate este Compania Judeteana Apa Serv SA Piatra Neamt. Sistemul central Vaduri (captare subterană) si Bâtca Doamnei (captare de suprafaţă) alimentează urmatoarele unitati administrativ teritoriale: com. Alexandru cel Bun, municipiul Piatra- Neamţ, com. Dumbrava Roşie, com. Săvinesti, orasul Roznov, com. Garcina, com. Girov, com. Dochia şi com. Zanesti. Peste 150000 de oameni locuiesc în aceste zone.
Pe data de 02 februarie 2016, compania care furnizează apă potabilă, SC APA SERV SA anunţă populaţia, printr-un comunicat de presă, că sursa de suprafaţă pentru alimentarea cu apă este contaminată cu bacteria clostridium perfringens şi că se sistează alimentarea cu apă din această sursă, folosindu-se doar captarea subterană de la Vaduri. Tot compania de apă a anunţat şi Direcţia de Sănătate Publică Neamţ.
După 16 zile se descoperă că şi lacurile aflate în amonte de Piatra-Neamţ, sunt contaminate, respectiv lacurile Vaduri, Pângărați, Izvoru Muntelui și Topoliceni. Prezența bacteriei a fost evidențiată cu procente între 17 și 140 de unități pe 100 de mililitri de apă. Conform Legii 458/2002, care se referă la calitatea apei potabile, concentrația maximă admisă, în apa potabilă, a acestei bacterii este de 0 ufc/100ml,
adică zero unități formatoare de colonii în 100 ml de probă.
Domnule Ministru, având în vedere situaţia gravă, care poate duce la îmbolnăvirea unui numar foarte mare de oameni, vă rog să oferiti răspunsuri la următoarele întrebări:
1. Care sunt atribuţiile Direcţiei de Sănătate Publică, atunci când se confruntă cu o poluare accidentală a cursurilor de apă, inclusiv pe linie de comunicare cu populaţia?
2. De ce, într-un astfel de caz, grav, DSP Neamţ a reacţionat foarte târziu, primul comunicat oficial fiind după mai bine de 2 săptămâni de la contaminare şi nu imediat ce a fost înştiinţată de operatorul de apa-canal?
3. Ce măsuri a luat DSP Neamţ din data de 2 februarie 2016, când s-a depistat contaminarea lacului Bâtca Doamnei şi până în prezent?
4. Unde face DSP Neamţ analizele probelor de apă şi de ce nu dispune DSP Neamţ de propriul laborator de analize?
5. Ce campanii de informare a populaţiei a derulat DSP Neamţ în ultimii 3 ani şi ce sume au fost cheltuite pentru informarea populaţiei?
6. Ce controale a efectuat DSP Neamţ, în ultimii 3 ani, cu privire la prevenirea şi combaterea deversarilor de ape uzate menajere în apele de suprafaţă şi care au fost rezultatele acestor controale?
7. Când a fost evaluată ultima dată activiatea DSP Neamţ şi care sunt concluziile evaluării?
8. Luaţi în calcul demiterea conducerii DSP Neamţ?
Va multumesc pentru viitoarele răspunsuri şi va asigur de consideratia şi respectul cuvenit.
Solicit raspunsurile în scris şi oral.

Cu stimă,
Vasile Catalin Dragusanu
Deputat, Colegiul 1 Neamţ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy