RAPORT DE EVALUARE a activităţii desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ în anul 2012

În baza Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 2496 din 04.12.2012, analizăm astăzi activitatea desfăşurată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ în anul 2012.

         Activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ a vizat în acest an menţinerea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă şi a eficienţei activităţilor de prevenire a acestora, în condiţiile constrângerilor bugetare.

 

 

  1. I.     ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

 

         1. Intervenţia în situaţii de urgenţă

 

1.1. Monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

         În anul 2012, principalele situaţii de urgenţă monitorizate şi gestionate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ au fost determinate de incendii, muniţii rămase neexplodate, fenomene meteorologice periculoase, de necesitatea salvării persoanelor surprinse în diverse medii ostile şi de cea a acordării a primului-ajutor calificat.

         Pentru reducerea efectelor situaţiilor de urgenţă, au fost transmise 165 deinformări, atenţionări şi avertizări hidrometeorologice către membrii C.J.S.U. şi cei ai C.L.S.U. Comparativ cu anul 2011, numărul avertizărilor şi atenţionărilor hidrometeorologice a crescut cu 22,22%.

         Au fost monitorizate toate cele 263 de situaţii de urgenţă complexe produse în anul 2012, 175 ca urmare a declanşării riscurilor naturale (38 de fenomene hidrometeorologice periculoase, 3 alunecări de teren şi 134 de incendii de pădure) şi 88 ca urmare a declanşării riscurilor tehnologice (1 poluare accidentală şi 87 asanări ale teritoriului de muniţii neexplodate), precum şi cele 3967 de transporturi de deşeuri periculoase şi nepericuloase ce au avut ca punct de plecare sau au tranzitat judeţul nostru.

         Au fost acordate 114 avize pentru transportul deşeurilor periculoase şi au fost notificate 1562 de transporturi periculoase ce au avut ca punct de plecare judeţul Neamţ.

În 2012, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ a primit 22.213 apeluri prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă „112”, cu 26,76% mai multe decât în 2011.

       Pentru activităţi specifice, înştiinţarea membrilor C.J.S.U., C.L.S.U. şi a mass-media privind executarea intervenţiilor sau despre posibilitatea producerii unor situaţii de urgenţă, cu sprijinul Oficiului judeţean pentru telecomunicaţii speciale, au fost transmise 61.827 SMS-uri, cu 10,35%mai puţine decât în 2011.

         În anul supus analizei, cu sprijinul Biroului de răspuns apeluri de urgenţă „112” şi în cooperare cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă, a fost operaţionalizat „Dispeceratul integrat ISU – Ambulanţă”. De asemenea, a fost pus în aplicare protocolul încheiat între IGSU, Garda naţională de mediu şi APIA privind monitorizarea incendiilor de vegetaţie în scopul descurajării eliberării prin incendiere a terenurilor de resturile vegetale.

 

1.2. Analiza statistică a intervenţiilor

În anul 2012, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, a fost alertat la 7181 de evenimente, cu 26,11% mai multe decât în 2011, din care:

–         655 pentru stingerea incendiilor (9,12%);

–         94 pentru asistenţa persoanelor (1,30%);

–         316 pentru incendii de vegetaţie (4,40%);

–         60 pentruasigurarea/supravegherea zonelor probabile de producere a situaţiilor de urgenţă (0,83%);

–         98 pentru misiuni pirotehnice (1,36%);

–         37 pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul desfăşurării de evenimente publice (evenimente cultural-artistice şi religioase, mitinguri de protest ale organizaţiilor sindicale) sau la diverse accidente/avarii (0,51%);

–         193 pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase (2,68%);

–         8 pentrualte situaţii de urgenţă (0,11%);

–         240 alte intervenţii – căutare persoane înecate, transport persoane supraponderale, degajare elemente de construcţii ce puneau în pericol siguranţa cetăţenilor etc. – (3,34%);

–         11 pentru protecţia mediului (0,15%);

–         19 pentrusalvarea unor animale (0,26%);

–         4790 pentru cazuri de urgenţă asistate de echipajele S.M.U.R.D. (66,70%), din care:

  • 4628 misiuni pentru acordarea primului-ajutor calificat;
  • 43 misiuni pentru asistenţa persoanelor căzute în locuri publice;
  • 60 misiuni de descarcerare la accidente rutiere;
  • 5 misiuni pentru degajarea unor persoane;
  • 26 misiuni pentru salvarea din medii ostile a unor persoane;
  • 28 pentru alte cazuri;

–         222 întoarceri din drum – echipajele au fost alertate, dar au fost rechemate la unitate, întrucât nu mai era necesară deplasarea acestora (3,09%);

–         272 deplasări fără intervenţii – echipajele au ajuns la locul evenimentului dar nu au acţionat întrucât evenimentul a fost rezolvat de către SVSU/SPSU, cetăţeni/salariaţi sau persoanele au refuzat primul-ajutor calificat (3,78%);

–         166 alarme false – echipajul a ajuns la adresa indicată şi a constatat că evenimentul nu s-a produs sau pacientul nu există (2,31%).

         În perioada analizată, serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat la 803 intervenţii, cu 45,74% mai multe decât în 2011 când au participat la 551 de intervenţii, din care la 86 au acţionat singure iar la 717 au acţionat în cooperare cu inspectoratul judeţean.

În perioada analizată, la cele 1645 deintervenţii la care a acţionat inspectoratul judeţean (cu excepţia intervenţiilor S.M.U.R.D.) au participat 14.001 persoane, astfel:

à Personal al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ:

–         387 ofiţeri;

–         43 maiştri militari;

–         8817 subofiţeri.

à Personal al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Neamţ:

–         1158 poliţişti.

à Personal al Inspectoratului de Jandarmi al judeţului Neamţ:

–         106 jandarmi.

à Alte categorii de personal:

–         1388 pompieri din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă;

–         2102 cetăţeni.

         Media personalului din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ participant la intervenţii a fost de 5,64 militari/intervenţie. Ponderea personalului unităţii participant la intervenţii, din totalul participanţilor, a fost de 66,05%.

         Referindu-ne numai la incendii, numărul intervenţiilor a crescut cu 19,96%, de la 546 în 2011, la 655 în 2012.

În urma incendiilor, 7 persoane au decedat, 14 persoane au fost rănite (1 copil adulţi şi 13 adulţi, din care 3 pompieri militari) şi 18 persoane (13 adulţi şi 5 copii) au fost salvate, comparativ cu anul 2011 când au decedat 6 persoane, 12 au fost rănite şi 70 de persoane au fost salvate.

Pagubele produse în urma incendiilor au fost estimate la 8.045.580 lei, iar valoarea bunurilor salvate a fost estimată la 90.490.700 lei.

Ponderea pierderilor materiale produse în urma incendiilor din totalul valorii bunurilor protejate este de 8,17%.

Intervenţiile pentru stingerea incendiilor au avut loc în 81 localităţi ale judeţului Neamţ, în 3 localităţi ale judeţului Iaşi şi 1 localitate a judeţului Bacău.

Din totalul incendiilor, 451 au izbucnit la gospodăriile populaţiei, 21 la autoturisme şi 29 la terenuri aparţinând cetăţenilor, 97 la domeniul privat român, 32 la domeniul public al statului, 18 la domeniul privat al statului, 5 la domeniul privat străin şi 2 la domeniul privat mixt.

Cele mai întâlnite împrejurări care au condus la producerea incendiilor în 2012, pe raza judeţului Neamţ, au fost:

Împrejurarea

2011 (%)

2012 (%)

Dinamica

Acţiune intenţionată

9,67

11,04

+ 1,37

Cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit

4,28

7,00

+ 2,72

Coş, burlan de fum defect sau necurăţat

18,59

16,64

– 1,95

Foc deschis în spaţii închise (lumânări, făclii, chibrituri)

4,28

5,29

+ 1,01

Focul deschis în spaţii deschise

7,99

11,04

+ 3,05

Fumatul

10,41

9,49

– 0,92

Instalaţii electrice defecte

18,03

15,24

– 2,79

Jocul copiilor cu focul

7,06

4,98

– 2,08

Mijloace de încălzire nesupravegheate

3,16

5,44

+ 2,28

         Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 18 minute şi 2 secunde (faţă de 16 minute şi 21 secunde în 2011), iar timpul mediu de intervenţie la incendiia fost de 81 minute şi 12 secunde (faţă de 63 minute şi 32 secunde în 2011).

         Viteza medie de deplasare a autospecialelor la incendii a fost în 2012 de 49 km/h (faţă de 47,5 km/h în 2011).

         Aceste creşteri ale timpilor medii de răspuns şi de intervenţie, deşi viteza medie de deplasare a autospecialelor a crescut, se datorează incendiilor la fondul forestier, în locaţii greu accesibile, la distanţe mai mari faţă de raionul de bază şi greu de lichidat datorită posibilităţilor reduse de utilizare a tehnicii specifice.

În 2012, în zona de competenţă a inspectoratului, au avut loc 316 incendii de vegetaţie, spre deosebire de anul anterior când au fost înregistrate 220, creşterea fiind de 43,63%, pe fondul fenomenului de secetă şi, în cele mai multe cazuri, datorită neglijenţei umane.

         Echipa de asanare pirotehnică a executat, în perioada supusă evaluării, 94 de misiuni de asanare şi distrugere a muniţiilor rămase neexplodate din timpul războiului, astfel:

–       77 proiectile de artilerie de diferite calibre;

–       24 lovituri de aruncător de diferite calibre;

–       2 mine antitanc;

–       18 grenade de mână defensive;

–       1 grenadă de mână antitanc;

–       14 focoase de artilerie;

–       193 componente de armament şi muniţii.

În cadrul acestor misiuni s-a executat şi cercetarea pirotehnică a unei suprafeţe de 26299 mp. Au mai fost executate 4 misiuni de cercetare pirotehnică independente.

În ziua de 10.09.2012, în jurul orei 17.30,  un cetăţean de 41 ani, din localitatea Boghicea, în timpul unor activităţi cu foc în gospodărie, a fost victima exploziei unui element de muniţie în urma căreia i-a fost secţionată gamba piciorului drept şi a suferit contuzii minore la nivelul feţei şi a gambei piciorului stâng, fiind transportat de urgenţă la Spitalul municipiului Roman.

         Pe timpul intervenţiilor unitatea s-a înregistrat cu 1 accident de muncă şi 2 accidente uşoare, constând într-o luxaţie la nivelul umărului, o intoxicaţie uşoară cu monoxid de carbon şi arsuri de gradul I şi II la nivelul falangelor, acestea necesitând  1 zi de spitalizare şi 21 de zile de concediu medical.

În 2012, echipajele S.M.U.R.D. au acordat asistenţă la 4783 persoane (4651 persoane cu nevoi de prim-ajutor, din care 4402 adulţi şi 229 copii, 69 persoane încarcerate în autoturisme, din care 60 de adulţi şi 9 copii, 5 persoane degajate din diverse medii ostile, 24 persoane deblocate din apartamente, 43 persoane căzute în locuri publice şi 11 persoane adulte afectate de diverse situaţii de urgenţă).

         Timpul mediu de răspuns al echipajelor de prim-ajutor şi al celor de descarcerare a fost de 12 minute şi 58 secunde, iar timpul mediu de intervenţie de 51 minute şi 48 secunde.

         În mediul urban, timpul mediu de răspuns al echipajelor de prim-ajutor şi al celor de descarcerare a fost de 4 minute şi 35 secunde iar în mediul rural a fost de 18 minute şi 43 secunde, comparativ cu anul 2011 când timpul de răspunsal echipajelor de prim-ajutor şi al celor de descarcerare în mediul urban a fost de 4 minute şi 37 secunde iar în mediul rural a fost de 17 minute şi 36 secunde.

1.3. Concluzii rezultate în urma desfăşurării acţiunilor de intervenţie

Anul 2012 a fost unul cu multe acţiuni de intervenţie, executate în condiţii dificile de teren şi stare a vremii, din care se desprind următoarele concluzii:

–     Tehnica de intervenţie nou intrată în exploatare, prin POR, a condus la creşterea eficienţei acţiunilor de intervenţie;

–     Se evidenţiază o colaborare din ce în ce mai bună pe timpul intervenţiilor cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi în special cu şefii acestora, însă acţiunile lor sunt limitate din cauza lipsei de resurse (tehnică şi materiale);

–     Administraţia publică locală din judeţ este în general deschisă colaborării cu instituţia noastră, însă, din cauza reliefului şi a condiţiilor economice, nu sunt resurse pentru asigurarea unor reţele de alimentare cu apă pentru tot mediul rural, a unor surse artificiale de alimentare sau a unor rampe pentru utilizarea surselor naturale din zonă.

         2. Activitatea Inspecţiei de prevenire

 

         În anul 2012, Inspecţia de prevenire a urmărit preîntâmpinarea, reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţia populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu prin executarea de activităţi specifice, conform legislaţiei în vigoare.

         Avându-se vedere necesitatea îndeplinirii indicatorilor de performanţă şi de evaluare, în anul 2012, Inspecţia de Prevenire a executat 1535 de inspecţii, controale şi acţiuni de prevenire care au cuprins 50 de obiective de investiţii, 371 operatori economici, 1042 instituţii, 83 de localităţi, 4 adăposturi de protecţie civilă pentru puncte de comandă şi 4 obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. Cu ocazia acestor activităţi s-au constatat 4627 deficienţe din care 1085 au fost înlăturate operativ iar pentru celelalte s-au stabilit măsuri de înlăturare şi au fost aplicate 625 de sancţiuni (149 de amenzi în cuantum de 258.500 lei şi 476 de avertismente).

Au fost emise 134 de avize de securitate la incendiu şi de protecţie civilă, 104 autorizaţii de securitate la incendiu şi 1 acord pentru organizarea unui joc de artificii.

Au fost respinse 294 de documentaţii pentru obţinerea avizului de securitate la incendiu şi de protecţie civilă şi 111 de cereri de eliberare a autorizaţiei de securitate la incendiu.

Inspecţiile la obiectivele tip SEVESO au fost executate conform Planului comun de inspecţii pentru anul 2012, stabilit în baza Protocolului dintre Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului şi Garda Naţională de Mediu. S-au planificat şi executat inspecţii la S.C. GA PRO CO Chemicals S.R.L,, S.C. ICEFS COM S.A, S.C. KÖBER S.R.L. – punct de lucru Turtureşti şi S.C. KÖBER SRL Dumbrava Roşie.

         În anul 2012 în judeţul Neamţ s-au planificat şi executat 41 exerciţii de alarmare publică, acordându-se calificative, astfel: FB = 22, B = 17, S = 2.

         Pregătirea membrilor comitetului judeţean, ai comitetelor locale, centrelor operative, a personalului celulelor de urgenţă şi membrilor serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă s-a desfăşurat în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani şi în Centrul Zonal de Pregătire Bacău, precum şi la nivel judeţean prin convocări, instructaje, şedinţe teoretic-aplicative şi exerciţii de alarmare.

În zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, sunt constituite 83 de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, astfel:

–         70 servicii de categoria I, care au în structură doar compartimente pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă şi echipe specializate în funcţie de tipurile de risc identificate în plan teritorial;

–         13 servicii de categoria a III-a, care au în structură compartiment pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, grupe de intervenţie, din care una încadrează o autospecială pentru stingerea incendiilor şi echipe specializate pe tipuri de riscuri.

La nivelul judeţului Neamţ sunt constituite 22 de servicii private pentru situaţii de urgenţă, din care 3 ca societăţi comerciale prestatoare de servicii. În dotarea SPSU există 13 autospeciale pentru stingerea incendiilor, 1 autoscară mecanică şi 18 motopompe.

În ziua de 16.06.2012, s-a desfăşurat pe stadionul „Bradul” al oraşului Roznov, etapa judeţeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, competiţie organizată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ şi Primăriei oraşului Roznov. La startul acestei competiţii s-au prezentat 38 de servicii voluntare şi 9 servicii private pentru situaţii de urgenţă, câştigătorii fiind SVSU Taşca şi SPSU al S.C. GA PRO CO Chemicals S.R.L. Săvineşti.

La etapa interjudeţeană a concursului, desfăşurată în perioada 11 – 13.07.2012 pe stadionul oraşului Târgu-Neamţ, SVSU Taşca a obţinut locul II iar SPSU al S.C. GA PRO CO Chemicals S.R.L. Săvineşti a obţinut locul I şi s-a calificat la etapa naţională.

Conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi cu tematică de protecţie civilă „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA” în luna aprilie s-a desfăşurat etapa pe localitate, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, cu sprijinul inspectorului de protecţie civilă de la nivelul localităţii şi coordonată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, în cadrul căreia au participat cele 93 echipaje validate pentru intrarea în concurs.

Conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi „PRIETENII POMPIERILOR”, în luna mai s-a desfăşurat etapa de zonă, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, cu sprijinul  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, precum şi al autorităţilor administraţiei publice locale, la care au participat un număr de 93 echipaje validate pentru intrarea în concurs.

În zilele de 17.05.2012 şi 07.06.2012 s-au desfăşurat etapele judeţene ale concursurilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA” şi „PRIETENII POMPIERILOR”. Ca urmare a sensibilizării copiilor prin desfăşurarea campaniei naţionale „O casă sigură – o viaţă în plus” în unităţile de învăţământ de pe raza judeţului, ne-am bucurat şi în acest an de participarea echipajelor centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă.

În perioada 23 – 27.07.2012 s-a desfăşurat în municipiul Piatra-Neamţ Etapa naţională a concursului cercurilor tehnico – aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” la care au participat 16 echipaje de băieţi şi fete din 10 judeţe. Echipajele care au reprezentat judeţul Neamţ au avut rezultate meritorii. Echipajul de băieţi al Şcolii cu clasele I – VIII „Dr. Emanuel Rigler” din comuna Ştefan cel Mare s-a clasat pe locul II iar Echipajul de fete al Şcolii cu clasele I – VIII din comuna Brusturi, pe locul III.

Pe tot parcursul anului 2012, cadrele Inspecţiei de Prevenire au realizat acţiuni de  informare preventivă în cadrul campaniilor naţionale „O casă sigură – o viaţă în plus: respectaţi măsurile de prevenire”, „Vreau să fiu voluntar!”, „Detectorul de fum autonom vă poate salva viaţa” şi „F.O.C.”, la aceste activităţi fiind antrenate şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. În cadrul acestor campanii s-au desfăşurat activităţi cu 19.840 şcolari, 1.866 preşcolari şi 1.374 de adulţi.

În executarea acţiunilor de informare preventivă s-a ţinut cont de următoarele evenimente:

–         28 februarie – Ziua Naţională a Protecţiei Civile;

–         1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului

–         13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România;

–         5 octombrie – Ziua Educaţiei;

–         13 octombrie – Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale.

         Cu ocazia zilei de 13 octombrie – „Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscurilor Dezastrelor Naturale” şi având în vedere tema evenimentului „Femeile şi fetele: o forţă de rezistenţă inVizibilă” au fost realizate un afiş, un flyer, un concurs de graffiti la Centrul comercial Galeria Mall şi un graffiti pe zidul albiei pârâului Cuiejdi. Filmul de realizare a acestuia a fost postat timp de o săptămână pe pagina de start a site-ului Biroului Naţiunilor Unite pentru Reducerea Riscurilor la Dezastre, www.unisdr.org.

         În săptămâna 02 – 06.04.2012, am organizat şi desfăşurat, în colaborare cu unităţile şcolare, un program intitulat „Voluntar pentru o zi”, în cadrul săptămânii „Şcoala altfel”, ce a cuprins activităţi organizate pe module de prezentare a tehnicii de intervenţie, a măsurilor de prim-ajutor de bază şi utilizarea mijloacelor de protecţie individuală. Tuturor participanţilor le-au fost înmânate diplome nominale având ca temă dezvoltarea voluntariatului.

         Pe parcursul anului 2012 au fost executate 20 de misiuni de audit la firmele autorizate să efectueze lucrări în domeniul securităţii la incendiu.

3. Activitatea logistică

 

         În cadrul unităţii există condiţii bune de cazare, hrănire, echipare, instruire a efectivelor, asigurarea mentenanţei, exploatării şi garării tehnicii de luptă, precum şi de administrare a patrimoniului imobiliar în strictă concordanţă cu bugetul aprobat.

Achiziţiile publice prin S.E.A.P. au depăşit 75%, superior pragului de 40% impus de H.G.R. nr. 1660/2006.

         În urma accesării Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional, unitatea a predat 7 autovehicule de transport şi a primit 1 autospecială pentru activităţi operative marca Dacia Duster şi 1 autospecială pentru control tehnic de prevenire marca Dacia Logan.

În unitate este asigurată colectarea selectivă a deşeurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2010.

În domeniul cazarmare s-a desfăşurat o activitate intensă, astfel:

–         s-a izolat termic garajul Detaşamentului de pompieri Piatra Neamţ;

–         modernizarea sălii de sport a Detaşamentului de pompieri Piatra Neamţ cu sprijinul Centrului cultural al M.A.I. şi efortul cadrelor subunităţii;

–         s-au reautorizat I.S.C.I.R. centralele termice de la Detaşamentele de pompieri Piatra Neamţ şi Roman.

         4. Asigurarea finanţării de la Consiliul Judeţean Neamţ

 

         Pentru anul 2012, de la bugetul Consiliului Judeţean Neamţ au fost alocate, conform prevederilor O.G. 25/2004, O.G. 88/2001 şi O.U. nr. 191/2005, fonduri în valoare de 158.000 lei. Colaborarea a fost foarte bună, astfel încât procesul de execuţie bugetară s-a desfăşurat conform prevederilor legale.

         Consiliul Judeţean Neamţ, prin intermediul „Euronest”, a achiziţionat în acest an, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 3, pentru îmbunătăţirea dotării Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, 3 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mărită, 1 autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate medie, 1 autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă, 3 ambulanţe de prim-ajutor şi 1 ambulanţă de terapie intensivă mobilă.

         A fost de asemenea susţinută activitatea de pregătire a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, precum şi a cercurilor tehnico-aplicative de copii „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea, apăr viaţa” prin alocarea de fonduri pentru premierea câştigătorilor concursurilor organizate.

         5. Activitatea financiar-contabilă

 

         Compartimentul financiar-contabil a vizat organizarea şi conducerea tuturor operaţiunilor economico-financiare în conformitate cu prevederile legale, gestionarea cu eficienţă a fondurilor repartizate pentru îndeplinirea misiunilor şi funcţionarea unităţii, precum şi plata corectă şi la timp a drepturilor de personal.

         În perioadele 12-30.03.2012 şi 02-06.04.2012, unitatea a fost verificată de Biroul 6 Audit Intern Iaşi, nefiind constatate pagube sau probleme deosebite.

         În 2012, cheltuielile din credite bugetare au fost în sumă de 20.756,60 mii lei, cu execuţie 100%.

         Controlul financiar preventiv a fost organizat şi executat conform normelor în vigoare.

 

 

         6. Pregătirea continuă a personalului. Activitatea de management resurse umane. Ordinea şi disciplina.

 

         6.1. Pregătirea continuă

         În acest an, 3 ofiţeri şi 9 subofiţeri au urmat cursuri de formare, 3 ofiţeri şi 50 de subofiţeri au urmat cursuri de perfecţionare iar pentru studenţii/elevii care au desfăşurat stagiul de practică în unitatea noastră, precum şi pentru cadrele mutate în unitate s-au desfăşurat 16 programe de tutelă profesională.

6.2. Activitatea de management resurse umane

Încadrarea cu cadre, funcţionari publici şi personal contractual a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului NEAMŢ este asigurată faţă de prevederile statului de organizare în proporţie de 98,16%. Funcţiile unicat sunt încadrate 72%.

Media de vârstă a personalului unităţii se prezintă astfel: 3,1% are vârsta până în 25 de ani, 46,8% între 25-35 de ani, 46,3% între 36-45 de ani şi 3,8% are vârsta peste 45 de ani.

Starea de sănătate a personalului este bună, deşi în perioada analizată s-au totalizat 176 zile de spitalizare şi 1400 zile de concedii medicale.

         6.3. Ordinea şi disciplina

         Starea şi practica disciplinară din unitate s-au menţinut în parametri regulamentari.

Au fost propuşi pentru acordarea decoraţiilor şi semnelor onorifice 3 ofiţeri, 1 maistru militar şi 7 subofiţeri. S-au acordat 71 de recompense ofiţerilor (1 înaintare în grad înaintea expirării stagiului minim în grad, 1 premiu în bani şi 69 de citări prin OZU), 9 recompense maiştrilor militari (9 citări prin OZU), 352 de recompense subofiţerilor (6 înaintări în grad înaintea expirării stagiului minim în grad, 2 premii în bani şi 344 de citări prin OZU) şi 6 personalului contractual (mulţumiri scrise).

Au fost sancţionaţi 2 ofiţeri şi 4 subofiţeri.

Măsurile întreprinse au dat, în general, rezultate bune şi foarte bune.

         7. Activitatea de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor şi de primire a cetăţenilor în audienţă

 

         În anul 2012 au fost primite 115 de petiţii, din care: 5 de la instituţii de stat, 8 de la persoane juridice, 101 de la cetăţeni şi 1 de la mass-media.

         Toate petiţiile au fost soluţionate, din care: 106 favorabil, 6 nefavorabil, 1 a fost clasată iar în 2 cazuri le-a fost comunicată petenţilor modalitatea legală de soluţionare.

         În audienţă au fost primite 14 de persoane care au prezentat diferite cereri. Toate au fost soluţionate conform competenţelor legale.

         10. Activitatea sportivă

În anul 2012 au fost planificate şi s-au desfăşurat competiţii sportive, cu faze pe unitate, zonă, I.G.S.U. şi minister, la care am obţinut rezultate bune. Cele mai importante sunt la atletism:

–         plt. Voda Elena Maria – locul I la 60 m plat, femei, Etapa finală pe M.A.I.;

–         lt. Alexandru Nicoleta – locul II la săritura în lungime, femei, Etapa pe finală pe M.A.I.;

–         sg.maj. Asmarandei Sebastian – locul I la aruncarea greutăţii, Etapa finală pe M.A.I.

În anul supus analizei, lotul unităţii pentru concursurile profesionale ale serviciilor de urgenţă profesioniste, coordonat de col. Pîrvu Ionel şi condus de lt.col. Gavrilescu Dumitru, s-a calificat la faza naţională, unde a obţinut la general locul 8 şi locul 3 la proba „Realizarea dispozitivului de intervenţie la motopompă”.

         11. Actul managerial. Cooperarea.

         Comanda inspectoratului a adoptat un stil de conducere democrat-consultativ cu două obiective majore: prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi crearea unui climat optim de muncă în cadrul inspectoratului.

         S-a acordat o atenţie sporită controlului intern/managerial dar şi motivării personalului, realizării unui optim bazat pe motivarea intrinsecă a personalului şi, la nevoie, pe cea extrinsecă negativă.

         Pe timpul misiunilor, dar şi al activităţilor de pregătire, ne-am bucurat de sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ, al primarilor din judeţ şi în mod special al celor din municipiile Piatra Neamţ şi Roman, din oraşul Târgu Neamţ şi comuna Poiana Teiului – acolo unde avem dislocate subunităţile de intervenţie -, precum şi al tuturor instituţiilor reprezentate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

  1. II.   CONCLUZIE

Prin activitatea desfăşurată în anul 2012, apreciem că Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ şi-a îndeplinit misiunea de asigurare a protecţiei vieţii şi a bunurilor concetăţenilor noştri faţă de acţiunea distructivă a focului, apei, altor dezastre sau a muniţiilor rămase neexplodate din timpul războiului, în condiţiile constrângerilor determinate de criză.

INSPECTOR ŞEF

         Col.

NIŢICĂ IOAN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy