S-a reluat traficul pe toate sectoarele de drum din Neamt

În judeţul Neamţ, la data raportării nu sunt drumuri judeţene şi naţionale blocate sau închise.
A fost reluat traficul pe următoarele sectoare de drum:
1. DJ 157 Hoisesti – Făurei;
2. DJ 155G Bodeşti – Cîrligi;
3. DJ 158 Hociungi – Siliştea-Români

În baza Procedurii comune privind prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost şi a celor din spaţii neîncălzite, 38 persoane fără adăpost au fost cazate în centrele special amenajate municipiul Piatra Neamţ (8), municipiul Roman (6), oraşul Tîrgu Neamţ (21), oraşul Roznov (3), din care o persoană a fost recuperată de pe străzi şi 37 s-au prezentat singure la locurile de cazare.
SC DRUPO SA, societatea care administrează drumurile judeţene, a acţionat cu 15 utilaje şi 21 lucrători pe 14 drumuri judeţene:
– DJ 156 A Tazlău – Mănăstirea Horaiţa (Tazlău – Roznov , Roznov – Girov, Girov – Mănăstirea Horaiţa)
– DJ 155 G Bodeşti – Cârligi
– DJ 155 J Topoliţa – Grumăzeşti
– DJ 207 K Doljeşti
– DJ 157 Papuc – Mărgineni
– DJ 208 G Hanul Ancuţei –Girov
– DJ 207 D Sagna – Ion Creangă – Icuşeşti
– DJ 208 P Vad – Dragomireşti
– DJ 155 I DN15 D – Făurei – Climeşti
– DJ 207 C Horia – Valea Ursului
– DJ 159 D Crăieşti – Bozieni – Cuci
– DJ 159 B Izvoare – Bătrâneşti – Valea Ursului
– DJ 155 I Ocea – Urecheni – Totoieşti
– DJ 157 J Făurei – Hoiseşti
Utilajele Secţiei Neamţ a CNADR sunt în baze pregătite pentru intervenţie. Pe toate drumurile naţionale circulaţia este asigurată, partea carosabilă fiind uscată alternând cu porţiuni umede, tratate cu material antiderapant.

La ora raportarii toate localităţile sunt alimentate cu energie electrică.

Evoluţia fenomenului de zăpor
(starea de sistem din data de 18.12.2012, ora 17.00)
Pe râul Bistriţa, amonte de acumularea Izvoru Muntelui, fenomenul de zăpor se manifestă pe o lungime totală de 8,90 km.
Pe tronsoane situaţia se prezinta astfel:
– Viaduct Poiana Largului – aval 0,3 Km punte ACH, râul Bistriţa prezintă aglomerări de gheţuri cu grosime cuprinsă între 0,10 – 0, 40 m, pe o lungime de 3,1 km, cu ochiuri şi canal de 1-2 m lăţime pe cca 40% din lungimea traseului, parţial curge apă peste gheaţă.
– De la baraj Topoliceni până aval 1,2 Km punte Dreptu (comuna Poiana Teiului), pe o lungime de 4,8 km, râul Bistriţa prezintă aglomerări de gheţuri având grosimi de la 0,2 m la 0,7 m. Tronsonul prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi de la 1 – 7 m pe cca. 80 – 90 % din lungimea sectorului;
– Amonte 0,3 km punte Pârâul Pântei (comuna Borca) sunt aglomerări de gheţuri cu grosimi de cca. 0,1 – 0,3 m pe o lungime de un Km, cu ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi de 1 – 7 m pe cca 80% din lungimea sectorului;
Din amonte nu curge zai. Temperatura la ora 17:00 era de -2°C.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy