Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Se fac înscrieri la Centrul de zi „Casa Fluturașilor”, pentru anul școlar 2018-2019

Primăria municipiului Roman anunță că în luna august 2018 are loc înscrierea copiilor în cadrul Centrului de zi pentru copii antepreşcolari aflaţi în situaţii de risc „Casa Fluturaşilor”, pentru şcolar 2018 – 2019. Centrul de zi are o capacitate de 30 de locuri.

În perioada 20-24 august, în intervalul orar 08.00-13.00, are loc depunerea dosarelor, urmată de selecția dosarelor, iar pe 29 august va avea loc afișarea programării pentru anchetele sociale. În perioada 30 august – 5 septembrie, se vor realiza anchete sociale, urmând ca pe 7 septembrie să fie afișată lista cu copiii admiși în Centrul de zi „Casa Fluturașilor”.

Acte și condiții necesare pentru acordarea serviciilor sociale în Centrul de zi ,,Casa Fluturasilor’’

ACTE NECESARE:

 •  solicitare scrisă (cerere) din partea părintelui său a reprezentantului legal;
 • copie după buletinul/cartea de identitate a părinţilor/reprezentantului legal al copilului. Ambii părinţi au obligaţia să aibă aceeaşi adresă în cartea de identitate și este obligatriu ca aceștia să aibă domiciliul pe raza municipiului Roman. Dacă în ziua în care se depune dosarul, părinţii nu au domiciliul la aceeaşi adresă, se va aduce declaraţie notarială, în care îşi iau angajamentul ca, în termen de 15 zile lucrătoare, vor schimba adresa din buletin;
 • copie după certificatul de naştere al copilului solicitant, al fraţilor/surorilor, după caz;
 • certificat de încadrare într-o categorie de handicap (dacă este cazul);
 • adeverinţa de venit de la Administraţia Financiară, adeverinţă de salariu net (emisă cu o lună anterioară depunerii cererii), cupon ajutor social, copie cupon şomaj, copie cupon alocaţii copii, după caz; cupon alocaţie de susţinere a familiei (ASF-unde este cazul), cupon/dovadă alte venituri (unde este cazul). Veniturile familiei nu trebuie să depăşească 2.000 lei/ membru de familie.
 •  certificat de deces părinte (original şi xerocopie), dacă este cazul;
 • copie certificat de căsătorie părinţi (original şi xerocopie), dacă este cazul;
 • hotărâre de divorţ părinţi (original şi xerocopie), dacă este cazul;
 •  adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi;
 •  adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru colectivitate;
 • adeverinţă de la medicul de familie cu dovada vaccinărilor;
 •  hotărâre de încredințare copil, de stabilire a pensiei alimentare, definitivă şi irevocabilă şi hotărâre stabilire domiciliu minor. În situaţia în care părintele căruia îi este încredinţat copilul nu primeşte pensie alimentară, va aduce de la notariat declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de pensie alimentară;
 • copie după decizia de la Agenţia Judeţeană pentru Plăti şi Inspecţie Socială Neamţ, privind acordarea indemnizaţiei creştere copil sau, după caz, copie după decizia privind acordarea stimulentului de inserţie;
 • dosar încopciat.

CONDIŢII NECESARE:

Pentru a beneficia de serviciile Centrului de zi pentru copii antepreşcolari aflaţi în situaţii de risc, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă vârsta cuprinsă între 1-3 ani;
 • părinţii/reprezentanţii legali să aibă domiciliul sau reşedinţa în municipiul Roman;
 • să fie apţi din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea;
 • să se să se încadreze într- una din categoriile: a. fac parte dintr-un mediu socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de familia sa; b. au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie; c. sunt din familii monoparentale sau în curs de divorţ; d. provin din familii care se află într-o situaţie de dificultate şi în imposibilitatea de a depăşi prin forţe proprii această situaţie; e. provin din familii cu moral scăzut, părinţi care consumă droguri, stupefiante, alcool etc;
 • sunt maltrataţi, neglijaţi sau abuzaţi în propria familie; g. provin din familii în care părinţii lucrează şi nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea şi educarea copilului; h. provin din familii afectate de boli cronice grave.

Mai multe informaţii găsiţi pe pagina de facebook: Centrul de Zi Casa Fluturaşilor Roman (https://www.facebook.com/Centrul-de-zi-Casa-Fluturasilor-R…/) sau la telefon 0786.772.058.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *