Se modifică criteriile privind facilitățile acordate salariaților din domeniul IT

facilitati it

În 2016 se menține scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii ca urmare a desfășurării de activități de creare de programe pentru calculator.

Astfel, sunt scutiți de impozit pe salarii programatorii pentru venturile din salarii realizate în baza unui contract individual de muncă, pentru veniturile considerate asimilate salariilor, cum este cazul diurnei pentru partea care depășește plafonul neimpozabil, dar și pentru avantajele în bani sau în natură, de exemplu tichete cadou, tichete de masă, vouchere de vacanță și tichete de creșă, acordate potrivit legii, și orice bunuri sau servicii suportate de angajator pentru folosința personală a salariatului.

Cu toate acestea, criteriile de încadrare în activitatea de creație de programe pentru calculator pentru acordarea scutirii în baza noului Cod fiscal nu au fost încă aprobate, discuțiile purtându-se asupra redefinirii sferei de cuprindere a persoanelor care pot beneficia de această facilitate.

Discuțiile se poartă cu privire la discriminarea salariaților societăților nou înființate față de cei ai societăților în activitate de cel puțin un an. Societățile nou înființate sunt în dezavantaj deoarece facilitățile se acordau doar societăților cu vechime în domeniu de cel puțin un an. Sunt dezavantajate și cele care nu au realizat în anul fiscal precedent, ca urmare a activității de creare de programe pentru calculator, un venit anual de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 dolari SUA pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit. Urmează să fie redefinit modul de aplicare al acestei facilități pentru ca să poată beneficia de aceasta toate categoriile de salariați care obțin venituri din salarii ca urmare a creației de programe pentru calculator, inclusiv salariații noilor societăți chiar din primul an.

Sursa: www.fiscalitatea.ro

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy