Stelian Fedorca a discutat cu reprezentantii InspectoratuluI Scolar Judetean Neamt

Vineri 30.11.2012, a venit la Piatra-Neamţ într-o vizită privată Domnul Stelian Victor Fedorca – Ministru Secretar de Stat. La insistenţele domnului Inspector Şcolar General, prof. dr. Viorel Stan, a avut loc o întâlnire de lucru pe problemele curente ale sistemului de învăţământ preuniversitar cu directorii de unităţi şcolare din Piatra-Neamţ şi zonă.

Subiecte care au fost dezbătute:

Clasa pregătitoare – învăţământul primar va avea durată de cinci ani, începând cu clasa pregătitoare, apoi clasa I, a II-a, a III-a şi a IV-a. Din anul şcolar următor avem doar înscriere la clasa pregătitoare, o singură etapă prin luna martie cu posibilitatea ca familia să-şi aleagă şcoala, nu mai avem înscrieri la clasa I. Clasa pregătitoare poate funcţiona în şcoală sau în grădiniţă cu respectarea următoarelor trei criterii:

– Acordul Consiliului de Administraţie al unităţii şcolare de învăţământ din care face parte clasa pregătitoare;

– Avizul/acordul Consiliului de Administraţie al ISJ

– Aprobarea primită de la Administraţia publică locală în ceea ce priveşte avizul sanitar de funcţionare a unităţii în cauză.

Şcoala profesională – o prioritate pentru învăţământul preuniversitar în vederea dezvoltării clasei de mijloc a societăţii; avem nevoie de meseriaşi de elită în toate domeniile. Se vor dezvolta Campusuri pentru şcolile profesionale, va exista o selecţie pozitivă a elevilor deoarece Campusul are profilul cerut de agentul economic. Un Campus de şcoala profesională poate fi susţinut de mai multi agenţi economici cu acelaşi profil, unde elevii vor face instruirea practică. Se va analiza şi posibilitatea ca elevii care vin de la distanţe foarte mari să stea în Campus sau cei care fac naveta pe distanţe relativ asemănătoare să nu aibă tarife de transport diferite pe aceleaşi distanţe (ştiut fiind faptul că o firmă de transport are taxe mai mari dacă este singur pe ruta respectivă, iar alţii care au concurenţă pe aceeaşi rută practică tarife mai mici), în acest sens se va purta discuţii cu Ministerul transporturilor pentru a introduce un articol pentru a avea un tarif maximal pentru elevi (operatorii rutieri să nu mai practice tarife diferite pe aceeaşi distanţă). Elevii de la Şcoala profesională vor beneficia de laptop-uri, pentru că diversitatea manualelor care le utilizează elevul în pregătirea sa profesională este foarte mare şi manualele în format digital îi dă posibilitatea elevului să facă diferite conexiuni necesare domeniului în care se califica elevul.

Introducerea programului de „Şcoala de după şcoală” – în prima etapă se va analiza introducerea acestui program numai la învăţământul primar, cu masa de prânz, pregătirea lecţiilor, etc. Se deschide posibilitatea ca într-o şcoală din mediul rural unde cadrului didactic îi lipsesc 2 ore, acestea se pot completa în aceeaşi şcoală prin programul de pregătire a lecţiilor. În funcţie de resursele financiare, în timp se va introduce acest program şi la învăţământul gimnazial.

Probleme curente

– modificarea/completarea Fisei de Gradaţie de merit care presupune o creştere a punctajului la dezvoltarea profesională a cadrului didactic şi la Contribuţia adusă la creşterea imaginii şcolii în spaţiul public.

– acordarea de burse şcolare pentru elevii de la Şcoala profesională.

Probleme propuse de directorii de şcoli

– solicitare acoperiş sală de sport la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 Piatra-Neamţ;

– solicitare de creştere a număriului orelor de sport la 2 ore şi nu una, din nevoia de a avea copii sănătoşi prin practicarea sportului;

– nevoia de microbuze pentru transportul şcolar.

Propuneri de proiecte naţionale de către ISJ Neamţ

Înfiinţarea de Centre pilot pentru promovarea şi dezvoltarea performanţei şcolare în învăţământul preuniversitar din mediul rural care vizează:

– Realizarea de clase de performanţă pentru elevii din învăţământul gimnazial ce provin din mediul rural. Acest proiect are ca punct de plecare dezvoltarea cadrului legal de susţinere a copiilor din mediul rural, capabili de performanţe şcolare pentru a studia într-o unitate şcolară din mediul urban. Propunem în acest sens ca oportunităţi de susţinere şi dezvoltare a acestui proiect următoarele:

ü Dezvoltarea de parteneriate între MECTS şi comunităţile locale din mediul rural care pot să susţină minim doi copii capabili de performanţă şcolară prin acordarea de burse pentru acoperirea cheltuielilor de masă şi cazare pentru cei patru ani şcolari, unde elevii în cauză parcurg învăţământul gimnazial. Pentru a nu se crea dezechilibre în ceea ce priveşte asigurarea resurselor financiare de susţinere a acestor copii, propunem dezvoltarea cadrului legislativ ca aceste resurse financiare să fie distribuite direct de la Guvernul României, în urma colectării fondurilor de la nivelul comunităţilor locale, către unităţile şcolare care dezvoltă astfel de clase de performanţă. Aceşti elevi vor constitui baza/suportul penformanţei şcolare ca punct de plecare în obţinerea de rezultate meritorii atât prin formarea competenţelor cât şi prin participarea la competiţii, concursuri şi olimpiade naţionale şi internaţionale. Mai mult aceşti elevi de gimnaziu vor fi o bază sigură în liceu care vor continua şi dezvolta performanţa şcolară pe domenii specifice şi pot contribui pe viitor la dezvoltarea cercetării în cadrul învăţământului universitar.

ü Constituirea de „Şcoli de vară” pentru pregătirea intensivă a copiilor capabili de performanţe şcolare;

ü Participarea acestor copii la stagii de pregătire pentru obţinerea de performanţe şcolare în Tabere naţionale şi internaţionale gratuite pentru a lua contact cu alte metode şi tehnici de învăţare – evaluare.

Siguranţa în transportul şcolar al elevilor

Transportul şcolar al elevilor a ajuns la nivel naţional o necesitate, ştiut fiind faptul că natalitatea a scăzut în ultimii 15 ani, foarte multe unităţi şcolare au fost comasate, elevi mai puţini în unele comunităţi locale, distanţa mare între localităţi până la prima unitate şcolară unde trebuie să se deplaseze elevii pentru a participa la procesul instructiv-educativ. Toate aceste activităţi de transport al elevilor se desfăşoară fără un cadru legal în ceea ce priveşte siguranţa transportului elevilor din punct de vedere al asigurării unui supraveghetor, care să supravegheze elevii la urcarea şi coborârea din mijloacele de transport si facem aici referire la copii minori, incepand cu prescolarii şi până la cei de gimnaziu. Acesti copii sunt doar impreună cu soferul, care nu-i poate supraveghea in timpul transportului. ARR poate să dispuna doar de autorizarea traseelor pentru transportul scolar dar nu şi despre siguranta in transportul scolar al elevilor. Aceşti copii sunt permanent supusi unui risc, numai prin simplu fapt că oricare dintre ei ar putea deschide o fereastră în timpul mersului, care poate conduce la un accident.In plus în normativele de transport a persoanelor pe drumurile publice nu este inclus în legislaţie transportul minorilor pe drumurile publice prin transportul şcolar.

Pentru a evita posibilele accidente care pot aparea şi care nu au un cadru legal de asumare a raspunderii, va propunem sa luati spre analiză şi dezbatere următoarele:

– Posibilitatea angajării unui supraveghetor ca personal didactic auxiliar sau o altă persoană care să aibă rolul de a supraveghea copii în timpul transportului cu autobuzul şcolar, care să asigure coborarea respectiv urcarea în microbuz a minorilor, etc..

– Realizarea unei proceduri/regulament pentru asigurarea siguranţei transportului elevilor de la urcarea în autobuz, sosirea la şcoala, plecarea de la scoală şi deplasarea până la domiciliu fiecărui elev cu asigurarea supravegherii minorilor pe tot parcursul deplasării;

– Asigurarea de microbuze ca prioritate naţională pentru acele zone periculoase, de exemplu: elevii trec pe o distanţă de 4 km prin pădure sau pe perioada anotimpului rece elevii se deplasează să ajungă la prima staţie a microbuzului şcolar pe o distanta de 5 km,etc., unde cei mici nu pot să parcurgă distanţe aşa mari cu ghiozdanul in spate.

Menţíonăm că această întâlnire de lucru a fost un succes şi în acelaşi timp directorii unităţilor şcolare au beneficiat atât de informatiile discutate în plen cât şi de oportunitatea de a discuta personal cu domnul Ministru Secretar de Stat pe anumite aspecte specifice scolii pe care o coordonează.

Inspector şcolar general,

Prof. Viorel STAN

Inspector şcolar pentru

proiecte educaţionale europene,

prof. Maria GHINIŢĂ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy