Vrei să devii ofițer jandarm? Au început înscrierile la Academia de Poliție!

Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț desfășoară activități specifice pentru recrutarea și selecția candidaților în vederea participării la concursul de admitere la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București, sesiunea 2022. Sunt disponibile locuri, pentru domeniile de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” și „Drept”. Candidații trebuie să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat, să aibă cel mult 27 de ani împliniți în cursul anului 2022 și să îndeplinească condițiile și criteriile specifice de recrutare.

          Pentru sesiunea de admitere 2022 sunt disponibile:

  • 10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliție, pentru învățământul cu frecvență – domeniul de licență „Drept”, programul de studii universitare de licență/specializare „Drept”, specialitatea „jandarmi”;
  • 100 locuri cu taxă alocate personalului Ministerului Afacerilor Interne la Facultatea de Poliție, pentru învățământul la distanță (ID) – domeniul de licență „Drept”, programul de studii universitare de licență/specializare „Drept”;
  • 70 locuri alocate la Facultatea de Poliție pentru învățământul cu frecvență – domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”, programul de studii universitare de licență/specializarea „Ordine și siguranță publică”, specialitatea „jandarmi” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru alte minorități), astfel:
    • 62 locuri alocate Jandarmeriei Române;
    • 3 locuri alocate SIE;
    • 5 locuri alocate SPP;
  • 7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliție pentru învățământul cu frecvență redusă – domeniul de licență ,,Științe militare, informații și ordine publică”, programul de studii universitare de licență/specializarea „Ordine și siguranță publică”, specialitatea „jandarmi”.

          Cererea-tip de înscriere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, se completează de către candidat în mod lizibil cu pix/stilou, se semnează și se transmit exclusiv în format electronic pe adresa de e-mail [email protected] , până la data de 8 iulie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Cererile de înscriere trebuie să fie întocmite strict după modelul postat pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț: http://www.jandarmerianeamt.ro/wp-content/uploads/2022/06/Anexa-nr.-1-cerere-de-inscriere-2.pdf .

            Dosarele de recrutare se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, strada V.A. Ureche, nr. 4-6, Piatra-Neamț, județul Neamț, până la data de 22 iulie 2022, orele 15:00.

          Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 13 iulie 2022, în conformitate cu dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării, care va fi comunicată ulterior.

          Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 22 – 28 august 2022, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 30 – 31 august 2022, la centrul zonal de selecție – Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „ Petru Rareș” – Fălticeni.

                Examinarea medicală se realizează pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase laconcursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în perioada 06 septembrie-29 septembrie 2022.

           La informațiile cuprinse în anunțul și graficul desfășurării selecției pot surveni modificări sau completări, caz în care acestea vor fi publicate în timp util prin afișare la sediul inspectoratului și postare pe pagina de internet: http://www.jandarmerianeamt.ro/category/admitere/ .

          Pentru o informare corectă, candidații vor accesa/consulta zilnic atât avizierul/ site-ul oficial al Jandarmeriei Neamț cât și site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, cu privire la desfășurarea activităților de recrutare.

          Pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț http://www.jandarmerianeamt.ro/anunt-recrutare-candidati-admitere-la-academia-de-politie-alexandru-ioan-cuza-bucuresti-sesiunea-2022/ și la avizier sunt puse la dispoziție informațiile privind condițiile și criteriile specifice  de  recrutare, organizarea și desfășurarea activităților de selecție a candidaților, probele de concurs precum și modele de documente pentru întocmirea dosarului de candidat.

          Compartimentul Informare, Relații Publice și cu Publicul

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy