Lansarea cărţii „Străinii în România. Regimul juridic”, semnată de Ioan Chelaru, vicepreşedinte al Senatului și Ana-Luisa Chelaru, notar public

Marţi, 5 aprilie 2016, Senatul României a găzduit lansarea cărţii „Străinii în România. Regimul juridic”, semnată de domnul senator Ioan Chelaru, vicepreşedinte al Senatului, alături de Ana-Luisa Chelaru, notar public şi apărută la Editura „Universul Juridic”.

Evenimentul editorial a reunit un număr mare de invitaţi, reprezentanţi ai uniunilor profesionale din domeniul justiţiei, senatori, specialişti şi cadre universitare din Bucureşti şi din alte oraşe din ţară.

În deschidere, prof. dr. Ovidiu Predescu – Director al publicațiilor ,,Dreptul”, a subliniat faptul că domeniul dreptului internaţional privat, în sfera căruia se plasează lucrarea prezentată, i-a atras pe ambii autori în activitatea lor profesională, regăsindu-se şi în alte lucrări elaborate de aceştia, tematica abordată fiind totodată extrem de potrivită în contextul internaţional actual.

Preşedintele Senatului, domnul Călin Popescu Tăriceanu, a apreciat în intervenţia sa că lucrarea reprezintă „ o adevărată monografie a unui subiect de interes pentru spaţiul românesc şi european” din perspectiva„preocupării pentru relaţiile românilor cu străinii şi respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti indiferent de originea lor” şi a scos în evidenţă faptul că, din punctul său de vedere, nota caracteristică o constituie „sobrietatea”, cu atât mai mult cu cât „România duce lipsă astăzi de sobrietate în tratarea unor subiecte de interes real pentru români”.

Domnia sa s-a referit pe scurt şi la motivele de ordin personal care l-au determinat să fie prezent la eveniment, şi anume relaţiile de colegialitate deosebite şi buna colaborare în domeniul parlamentar şi juridic, care îl apropie de domnul senator Ioan Chelaru.

O adevărată prezentare de specialitate a făcut-o, sintetic, prof. univ. dr. Dan Lupașcu, insistând asupra caracteristicilor legate de efortul considerabil de documentare – 177 lucrări de specialitate româneşti şi străine menţionate, izvoare normative interne şi internaţionale, „informaţia juridică la zi”, „caracterul anticipativ”, stilul clar, cursiv, limbajul accesibil tuturor, specialişti sau nu, valoarea de instrument de documentare a lucrării. Relevante ca elemente de interes în cadrul observaţiilor formulate au fost şi acelea că: lucrarea subliniază faptul că „ţara noastră a adoptat o politică justă” în domeniul străinilor: „nu este o caracteristică a românilor xenofobia”; în contextul mutaţiilor actuale, autorii preconizează reguli uniforme şi instituţii similare, cooperarea în spaţiul european de libertate, securitate şi justiţie; cartea atinge tematic criza imigranţilor şi se referă totodată la situaţia infracţiunilor comise în străinătate împotriva cetăţenilor români.

După intervenţia preşedintelui Editurii „Univers Juridic”, domnul Nicolae Cârstea, Ana Luisa Chelaru a mulţumit acestuia, precum şi preşedintelui Senatului, domnul Călin Popescu Tăriceanu pentru găzduire, domnului prof. univ. dr. Dan Lupașcu pentru aprecierile formulate pe marginea lucrării realizate în colaborare cu domnul senator Ioan Chelaru.

La rândul său, domnul senator Ioan Chelaru a mulţumit tuturor invitaţilor prezenţi la evenimentul editorial găzduit de Senat şi a mărturisit că şi domnia sa priveşte cartea actuală, a şaptea lucrare a sa, ca pe o reuşită, mai ales pentru că vine să răspundă unor nevoi din viaţa publică: „Problema migraţiei din acest moment a fost un imbold în finalizarea acestei lucrări”.

În discursul său, care s-a dorit în primul rând o confesiune, autorul a precizat:
„Înainte de a veni, gândindu-mă la întâlnirea cu dumneavoastră, m-am întrebat despre ce voi vorbi. Ce am avut de spus, din acest punct de vedere, am scris aici, şi eu, şi Luisa. Cei care o să fiţi curioşi sau cei care o să aveţi nevoie, măcar spre consultare, veţi găsi aici cam tot ce se putea scrie în acest moment despre condiția juridică a străinului în România, indiferent de domeniu, începând de la familie, până la insolvenţă, de la persoana fizică la persoana juridică, continuând cu aspecte de drept comercial din România, toate domeniile unde lucrează și trăiesc străinii din România – am încercat să le acoperim în sensul existenţei unor acte normative sau a nevoii, în acest moment, de acte normative. Şi atunci, eu mărturisesc că am avut un avantaj; acela de a face parte dintr-un corp legiuitor în ultimii 12 ani, şi nu e puţin, de a simţi, ceea ce practicienii care sunt în sală ştiu – eu sunt şi practician – nevoia de a înţelege : oare ce a gândit legiuitorul în momentul în care a trimis în spaţiul public o asemenea normă? De multe ori m-am întrebat şi eu, ca practician, care este sensul unei norme juridice, ce au vrut să reglementeze legiuitorii în momentul în care au elaborat o anumită normă, cum poate ea să fie pusă în practică”, răspunde ea cu adevărat unei nevoi de reglementare a societății?

Pentru exemplificare, spre deosebire de experienţa nereuşită a adoptării Codurilor, care s-a făcut, din păcate, prin asumarea răspunderii şi, de aici, dificultăţile pe care le întâmpină astăzi cei care lucrează cu Codurile civil şi penal, domnul senator Ioan Chelaru a precizat că „atunci când am modificat legislaţia cu privire la străini am ştiut cam ce se aşteaptă în viaţa practică.”

Dintre temele de dezbatere pe care şi le-a propus lucrarea, domnia sa a ţinut să mai sublinieze existenţa unei polarităţi între tendinţa de se adopta masiv legislaţia europeană în materie de reglementare a regimului străinilor şi tendinţa de a se păstra norma naţională, pledând pentru realizarea unui echilibru între cele două şi, mai ales, adaptarea legislaţiei europene la specificul naţional : „Să facem acte normative şi norme juridice pentru toată populaţia din România”.

În încheiere, preşedintele Senatului, domnul Călin Popescu Tăriceanu, a ţinut să răspundă mulţumirilor adresate în legătură cu găzduirea de către Senat a evenimentului, precizând că Senatul, care a numărat printre membrii săi, de-a lungul timpului, figuri prestigioase ale lumii juridice româneşti, capătă „o notă esenţială de credibilitate” prin asemenea manifestări desfăşurate în incinta sa, în spiritul unei tradiţii pe cale de a dispărea şi care trebuie reînviată.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy