În 2014 au fost eliberate peste 30000 de certificate de cazier judiciar

În anul 2014, la nivelul județului Neamț au fost eliberate, prin sistemul ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român), 30.287 de certificate de cazier judiciar, necesare cetăţenilor. Doar în municipiul Piatra Neamț 24390 de caziere au fost solicitate de către persoanele fizice iar 291 de către persoanele juridice, documente ce au fost eliberate de către lucrătorii Serviciului de Cazier Judiciar și Evidență Operativă.

Reamintim că în cursul anului 2014, s-a reușit înființarea și deschiderea a unui birou de eliberare a certificatului de cazier judiciar la nivelul Poliției municipiului Roman, fapt ce a venit în ajutorul nemțenilor care au obținut actele de care aveau nevoie fără a se deplasa în municipiul Piatra Neamț, economisind astfel timp și resurse financiare.

Astfel, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au eliberat 3588 de certificate de cazier judiciar persoanelor fizice iar 16 certificate de cazier judiciar au fost eliberate persoanelor juridice.

Sistemul informatic ROCRIS permite, în sistem automatizat, în condiţii de siguranţă şi în mod operativ, din orice punct de acces la sistem, eliberarea de certificate de cazier judiciar securizate pentru persoane fizice, cetăţeni români, străini sau apatrizi şi persoane juridice, în condiţiile legii şi copii securizate de pe cazierul judiciar pentru toate sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei.

–––––––––––-

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar însoţită de:

– actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);

– timbru fiscal în valoare de 2 lei;

– chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor fizice în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă la orice unitate de poliţie unde există ghișeu de lucru cu publicul pentru eliberarea cazierelor.

Pentru persoanele care nu figurează cu mențiuni în Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS) certificatul de cazier judiciar se eliberează “pe loc”.

Pentru persoanele cunoscute cu antecedente penale termenul de eliberare a certificatului de cazier judiciar este de 3 zile de la data solicitării conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar republicată.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitării.

La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa următoarele documente:

– dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante

– copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

– copie certificat constatator;

– chitanţa de achitare a taxei în cuantum de 10 lei;

– timbru fiscal în valoare de 2 lei.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy