25 mai – termenul limitã pentru depunderea Declaraţiei 200

declaratia 200

25 mai 2016 este termenul limitã pentru depunerea Declaratiei 200 privind veniturile realizate în România în 2015. Declarația poate fi trimisă prin poștã sau depusă direct la registratura administrației fiscale în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul contribuabilului.

Declaraţia trebuie completată și depusă de către persoanele fizice care realizează în România, individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani si/sau în natură din:

 1. activităţi independente;
 2. cedarea folosinței bunurilor;
 3. activităţi agricole, pentru care venitul net se stabilește în sistem real;
 4. piscicultură;
 5. silvicultură;
 6. transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise;
 7. operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
 8. jocuri de noroc.

Declaraţia 200 se depune si de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România și optează pentru regularizarea impozitului în România, începând cu 1 iunie 2015.

Următoarele categorii de venituri sunt exceptate de la obligația menționării în Declarația 200 privind venitul realizat:

 1. a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;
 2. b) venituri cu impunere finală obținute din:
 • drepturi de proprietate intelectuală;
 • activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent. Fac excepție veniturile din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil obținute de contribuabilii care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere și sunt înregistrați fiscal potrivit legislației în materie;
 • activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
 1. c) venituri din arendarea bunurilor agricole;
 2. d) venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat și impozitul este final;
 3. e) venituri sub formă de salarii și venituri asimilate salariilor;
 4. f) venituri din investiții, cu excepția celor prevăzute la pct.6-7;
 5. g) venituri din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
 6. h) venituri din pensii;
 7. i) veniturile din activități agricole a căror impunere este finală;
 8. j) venituri din transferul proprietăților imobiliare;
 9. k) venituri din alte surse.

Sursa: www.economica.net.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy