Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

263 de controale efectuate de inspectorii de muncă în luna februarie

În luna februarie, inspectorii de muncă  au efectuat 263 de controale, ocazie cu care s-au constatat 333 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 164 de sancţiuni contravenţionale din care 8 amenzi în cuantum de 358.000 lei si 139 de avertismente contravenţionale.

De asemenea, 7 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM (domeniul Sănătății și Securității în Muncă ) au realizat 111 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 123 de sancţiuni contravenţionale in cuantum de 37.000 lei.

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 16 evenimente,  din care 15 cu incapacitate temporară de muncă (cădere la acelaşi nivel/de la mică înălțime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de traseu, cauze patologice) si 1 eveniment soldat cu deces (cădere de la înălțime).

12 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM (domeniul Relațiilor de Muncă) au controlat 151 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 41 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 321.000 lei, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată – Codul Muncii, Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii,  H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier.

La 8 angajatori, au fost depistate 16 persoane  pentru care angajatorii nu au încheiat forme legale de angajare. Au fost dispuse 8 măsuri şi s-au aplicat 8 amenzi în cuantum de 300.000 lei.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii februarie 2019, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor au fost dispuse 61 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din actul normativ menţionat, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. Un numar de 2 angajatori au fost sancționati contravențional cu o amendă în cuantum de 3.000 lei și un avertisment.

În perioada 5- 15 februarie au fost efectuate actiuni de control la angajatorii care efectueaza activitati specifice lucrarilor silvice si exploatarii forestiere.  Au fost verificati un numar de 22 de angajatori.

În domeniul securității și sănătății în muncă, s-au constatat un numar de 32 deficiențe pentru care s-au dispus 32 măsuri de remediere. Au fost sancționați un număr de 21 angajatori, cărora li s-a aplicat sanctiuni contravenționale  în cuantum de 9.000 lei.

Din punct de vedere a relațiilor de muncă, în cadrul acestei acțiuni, au fost  identificati la locul de muncă, 6 lucrători fără forme legale de angajare.

Cu aceasta ocazie, pentru muncă fără forme legale, au fost aplicate 2 amenzi  în valoare de 120.000 lei . Au fost dispuse 17 măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Deficienţe identificate în domeniul relaţiilor de muncă:

 • Angajatorul nu a încheiat contract individual de muncă, în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat;
 • Angajatorul nu respectă dispoziţiile legale referitoare la obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru;
 • Angajatorul nu face dovada informării salariaţilor, prin act adiţional încheiat la contractele individuale de muncă al acestora, cu privire la data plăţii drepturilor salariale;
 • Angajatorul nu respectă prevederile legale referitoare la obligaţia de a completa dosarul personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/ certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru;
 • Angajatorul nu respectă termenul legal de transmitere în REVISAL a elementelor raportului de muncă;
 • Angajatorul nu face dovada intocmirii si completarii regulamentului intern.

Deficienţe identificate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • Cabina TAF-ului folosit la colectarea lemnului nu este echipata cu mijloacea de prim ajutor ;
 • Lucratorii desemnati pentru acordarea primului ajutor nu sunt instruiti prin servicii medicale de medicina muncii;
 • TAF-ul nu are lant asigurator la usa de acces in cabina;
 • Macaraua hidraulica montata pe autoutilitara de transport busteni a fost pusa in functiune si folosita fara a avea autorizatie de functionare I.S.C.I.R.;
 • Lucratorii nu purtau echipament individual de protectie;
 • Angajatorul nu a luat masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiiilor prevazute in legislatia specifica;
 • Lipsa semnalizarii de SSM, corespunzatoare la locurilor de munca, conform riscurilor existente;
 • Lipsa controlului medical periodic la salariati la termenul scadent;
 • Nerespectarea tehnologiei de doborare a arborilor de catre fasonator.

Informații furnizate de Ioan Popescu, inspector şef ITM Neamț

dolinex


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *