Asociaţia de Sprijin Comunitar „ACS” anunță încheierea proiectului: FESTIVALUL DE ALTCEVA,acțiune finanțată de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret

Proiectul s-a derulat în perioada 3 octombrie 2012 – 23 noiembrie 2012 și a avut ca scop implicarea activă a tinerilor din județele Neamț și Suceava în viața comunității, în vederea căruia am îndeplinit următoarele obiective specifice:
1. Dezvoltarea competențelor de a implementa activități de educație non-formală – Biblioteca vie și Treasure Hunt la 20 tineri, dintre care 14 cu oportunități reduse, elevi în cadrul a trei grupuri școlare din Piatra-Neamț, Bicaz, și Dumbrăveni, județul Suceava
2. Organizarea şi desfăşurarea la Piatra-Neamț, jud. Neamț și la Dumbrăveni, jud. Suceava a Festivalului de Altceva, de promovare a participării tinerilor în viaţa comunităţii prin utilizarea metodelor de educație non-formală
3. Conştientizarea principalilor actori sociali şi a comunităţii cu privire la necesitatea participării tinerilor la viața comunității prin implicarea în activitățile proiectului a minimum 10 instituții publice și private.
Implementarea cu succes a proiectului a fost asigurată prin implicarea voluntară și deosebit de activă a următorilor parteneri:
– Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, Piatra – Neamț – îndrumător, profesor Camelia GREȘANU, director adjunct
– Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare (CREED) – reprezentat de Gianina și Adrian VAȘNIC
– Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, jud. Suceava – îndrumător, profesor Ionela DONCEAN, coordonator educativ
– Grupul Școlar Bicaz – îndrumător, Alina CROITORU

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy