Ce declarații trebuie să depună nemțenii până pe 25 februarie 2016

Până la 25 februarie 2016 nemțenii au obligația depunerii următoarelor declarații la ANAF:

Declarația 100 – Declarația privind obligațiile de plat la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligațiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2016.

Declarația 101 – Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent. Se depune de către organizațiile nonprofit și de către contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură.

Declarația 112 – Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligațiile aferente lunii ianuarie 2016.

Declarația 224 – Declarația privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România, pentru obligațiile aferente lunii ianuarie 2016.

Declarația 300 – Decontul de taxă pe valoarea adaugată, cu termen lunar, pentru obligațiile aferente lunii ianuarie 2016.

Declarația 301 – Decontul special de taxă pe valoarea adaugată, pentru contribuabilii menționați în instrucțiunile de completare a Declarației, pentru fiecare secțiune.

Declarația 306 – Cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru T.V.A. a semestrului sau anului calendaristic pentru anul current. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.316 din Legea nr.227/2015.

Declarația 307 – Declarație privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin. (7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/2015.

Declarația 311 – Declarație privind T.V.A. datorată de către persoanele impozabile al căror cod de țnregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316 alin (11).lit.a) – e) din Legea nr.227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de T.V.A., livrări și/sau achiziții/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata T.V.A..

Declarația 390 VIES – Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută. Se depune de către contribuabilii înregistrați în scopuri de T.V.A. conform art. 316 sau 317 din Legea nr.227/2015.

Declarația 392A – Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul……., pentru anul precedent. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.316 din Legea nr.227/2015 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei.

Declarația 392B – Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul……., pentru anul precedent. Se depune de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.316 din Legea nr.227/2015 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Declarația 393 – Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul……., pentru anul precedent. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.316 din Legea nr.227/2015, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internațional de persoane.

Declarația 394 – Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei, conform art.307 alin.(1), (2), (6) si.(7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România, conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoane impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

Declarația 097 – Notificare pentru încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare. Se depune de către persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunță la aplicarea sitemului T.V.A. la încasare.

Sursa: www.fiscalitatea.ro.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy