Controale la Spitalul „Sf. Nicolae” Roman

Astăzi, 4 septembrie a.c., a avut loc o şedinţă de analiză a raportului întocmit de către comisia de anchetă a Ministerului Sănătăţii care în perioada 16 – 27.07.2012 a efectuat un control la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ şi la Spitalul „Sf. Nicolae” Roman. La şedinţă au participat: prefectul judeţului Neamţ, preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Neamţ, membrii Comitetul Director ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Neamţ, membrii Consiliului de Administraţie şi reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ.
Controlul a vizat verificarea activităţii economico-financiare a achiziţiilor publice şi activităţii administrative şi medicale a celor două spitale.
Referitor la activitatea Spitalului de Psihiatrie Roman din raport reies următoarele concluzii: existenţa unui deficit de personal raportat la normativul prevăzut în Ordinul Ministrului Sănătăţii; acordarea de sporuri pentru condiţii periculoase fără a fi completate buletinele de determinare sau expertizare de către unităţile abilitate; nu a fost realizat în totalitate planul de conformare emis de D.S.P. Neamţ în privinţa autorizaţiilor sanitare de funcţionare; nu a fost respectat nivelul alocaţiilor de hrană pentru pacienţii internaţi; nu a fost actualizat programul anual de achiziţii; între bugetele de venituri şi cheltuieli ale autorităţii contractante şi programele anuale ale achiziţiilor publice nu există concordanţă, drept pentru care a fost recomandat Comitetului Director să dispună măsuri de remediere a deficienţelor.
Referitor la Spitalul judeţean de Urgenţă Neamţ au fost verificate achiziţiile publice şi achiziţiile directe în perioada 2010-2012. S-au constatat nereguli atât în procedura de contractare, cât şi la executarea contractelor, fiind în sarcina Comitetului Director de a remedia aceste deficienţe.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Neamţ a fost nevoit să plătească prin executări silite, penalităţi, cheltuieli judecătoreşti, cheltuieli de executare, etc., datorită neachitării facturilor în termen scadent fără a fi întreprinse măsuri de către conducerea spitalului pentru analiza cauzelor ce au dus la acumularea acestor datorii şi fără a întreprinde măsurile de recuperare de la persoanele responsabile atunci când auditul intern le-a constatat şi recomandat.
De asemenea, au mai fost analizate nereguli referitoare la achiziţionarea unor servicii de consultanţă şi realizare de studii de fezabilitate, nereguli privitoare la activitatea unităţii de primiri urgenţe, la achiziţia de echipamente şi materiale sanitare, făcându-se recomandări punctuale cu privire la fiecare disfuncţionalitate întâlnită.
În urma şedinţei s-a stabilit ca vineri, 7 septembrie 2012, să se întrunească Consiliul de Administraţie al spitalului, managerul spitalului şi reprezentanţii Consiliului Judeţean pentru a stabili măsurile prin care se vor remedia neregulile constatate în raportul de control.
Prefectul Ilie Dumitru Haralambie Mitea îşi exprimă încrederea că adoptarea planului de măsuri pentru remedierea disfuncţionalităţilor din spitalele judeţului Neamţ se va face cu maximă celeritate, iar în vederea respectării prevederilor legale, Raportul de control va fi transmis, după caz, şi altor instituţii abilitate să ia măsuri cu privire la neregulile constatate.

Comunicat de presa Cancelaria Prefectului Neamt

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy