Elevii si parintii pot contesta notele primite in clasa

copil scris test evaluare scoalaConform noului regulament, elevul sau părintele are dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor, solicitând justificare învăţătorului sau profesorului. Acesta din urmă trebuie să ofere un răspuns în  cinci zile de la comunicare.

Dacă elevul sau părintele consideră că argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt satisfăcătoare, aceștia pot solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă.

Cele două cadre didactice vor acorda câte o notă lucrării, iar media celor două note este nota finală. În cazul învăţământului primar, cadrele didactice stabilesc prin consens calificativul.

Dacă între nota acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării, este o diferență mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota iniţială rămâne neschimbată și dacă diferenţa este de cel puţin de un punct, contestaţia este acceptată. Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive.

Datele personale şi rezultatele şcolare ale elevilor nu pot fi făcute publice de conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ.

În aceeași măsură, unităţile de învăţământ sunt obligate să asigure elevilor, prin personal de specialitate, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică şi socială.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy