Guvernul a hotarat. Cine nu mai plateste contributie de sanatate

ghiseu banca plata rataGuvernul a aprobat modificarea legislativă prin care unele persoane vor fi scutite de la plata CASS

Nu plătesc contribuție CASS cei cu vârste cuprinse între 0-26 ani, dacă:

Copiii până la vârsta de 18 ani și tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, sunt scutiţi de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Aceștia, dar și tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului datorează contribuţie, dacă vor realiza venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, agricole, silvicultură şi piscicultură sau beneficiari de ajutor social acordat.

Următoarele categorii nu plătesc contribuție CASS:

• Soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate

• Persoanele persecutate politic de fostul regim comunist

• Magistraţii înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în timpul regimului comunist

• Veteranii şi văduvele veteranilor de război

• Persoanele ale căror drepturi au fost stabilite prin Legea privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961

• Luptătorii răniţi în revoluţia din Decembrie 1989.

Cei de mai sus vor fi exceptați de la plata CASS dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate în baza acestor legi.

Modificarea mai presupune extinderea scutirii persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din activităţi independente, agricole, silvicultură şi piscicultură.

• Persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia.

• Femeile însărcinate şi lăuzele dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia sau dacă nivelul acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, vor beneficia de excepţie.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy