De anul acesta, zilele de concediu se calculează altfel

barbat fericit calculator serviciuCodul Muncii a suferit modificări

Din această lună a fost promulgată Legea nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii.

Reglementările stipulează că sunt considerate perioade de activitate prestată următoarele: durata concediului de odihnă anual, perioada de incapacitate temporară de muncă, concediul de maternitate, concediului de risc maternal şi concediul pentru îngrijirea copilului bolnav.

În Codul Muncii se specifică că în situaţia în care au survenit în timpul efectuării concediului de odihnă, incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav, concediul de odihnă se întrerupe, salariatul urmând să efectueze restul zilelor de concediu, după încetarea situaţiei apărute sau reprogramarea zilelor neefectuate, iar compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Totodată angajatorul este obligat să să acorde concediul de odihnă într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care salariatul s-a aflat în concediu medical pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, iar salariatii care nu-și vor putea lua integral sau parțial concediul de odihnă, din motive justificate, vor putea sa îl execute în termen de 18 luni, începând cu anul următor.

Însă din vechimea în muncă se vor scădea absențele nemotivate de la serviciu și concediile fără plată, excepție făcând concediile fără plată pentru formarea profesională.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy