Impozitul pe clădiri nu se majorează pentru agenții economici care nu deduc cheltuilelile cu utilitățile

impozit cladiri

Conform unui proiect legislativ publicat de Ministerul Finanțelor, firmele, persoanele fizice autorizate si alti agenti economici care au sediul și își desfășoară activitatea în locuință nu vor plăti impozit pe clădiri majorat dacă nu își deduc cheltuilelile cu utilitățile aferente clădirii. Această modificare trebuie aprobată de Guvern și publicată în Monitorul oficial pentru a intra în vigoare.

Impozitul pentru clădiri cu destinație mixtă – locuință și sediu de firmă – va fi plătit la nivelul impozitului pe locuință, dacă cheltuielile cu utilitățile nu sunt deduse de agenții economici.

Proprietarul va depune o declarație, conform modelului aprobat prin Ordin comun al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4087/2069/2015, în care va completa informațiile de la secțiunea IV și nu va completa informațiile de la Secțiunea V – VII, însoțită de declarația pe proprie răspundere a proprietarului sau a persoanei împuternicite, după caz, prin care se atestă faptul că „nici una din cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică”.

Prin „cheltuieli cu utilitățile” se înțelege: cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrică, gaze naturale, termoficare, apă, canalizare”.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy