MFP vrea sa simplifice regulile contabile pentru PFA, II, IF

Ministerul Finanțelor Publice are în lucru un proiect de lege ce prevede simplificarea regulilor privind organizarea contabilă în partidă simplă de către persoanele fizice care desfășoară activități în scopul realizării de venituri.

În cadrul proiectului sunt specificate următoarele modificări:

– simplificarea registrului-inventar, prin menținerea a trei coloane din cele 10

– eliminarea obligației parafării celor două registre contabile (pentru similitudine cu persoanele juridice)

– reducerea numărului de documente financiar-contabile de la 15 la 10

– micșorarea termenului legal de păstrare a documentelor justificative de la 10 la cinci ani, cu unele excepții

Reglementările privind contabilitatea în partidă simplă se aplică: persoanelor fizice al căror venit net anual este determinat în sistem real, obținut din cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură, piscicultură și activități independente — activități economice (PFA, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale), profesii libere (medici, avocați, notari, auditori financiari, consultanți fiscali, experți contabili, arhitecți), drepturi de proprietate intelectuală (dacă optează pentru determinarea venitului net în sistem real).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy