Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Se convoacă CJ Neamţ în şedinţă ordinară, marți, 28 ianuarie 2020, ora 16.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMȚ

Nr.1.488 din  22.01.2020

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul
Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 28 ianuarie 2020, ora 16.00, în
sala de şedinţe „Ion Creangă”, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe
ordinea de zi:

1. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul
Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2020;

2. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul
Comunei Grumăzești pentru anul 2020;

3. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul
Comunei Tămășeni pentru anul 2020;

4. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul
Comunei Botești pentru anul 2020;

5. Emiterea
avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2020;

6. Emiterea
avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate
și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2020;

7. Emiterea
avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2020;

8. Aprobarea
Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale
destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Neamț;

9. Modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2017 privind reorganizarea Comisiei
pentru Protecţia Copilului Neamţ;

10. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul
Comunei Horia pentru anul 2020;

11. Desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen,
respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției
de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

12. Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele
obiective de investiții de interes public județean;

13. Aprobarea documentației tehnico-economice (SF) pentru
obiectivul de investiție „Porțile Neamțului”;

14. Aprobarea unei asocieri cu
Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes
public județean;

15. Asocierea Județului Neamț cu Federația Română de Tenis în
vederea realizării unei acțiuni de interes public județean;

16. Aprobarea proiectului de interes public județean „Gala
Ambasadorilor Nemțeni”, Ediția a III-a;

17. Scoaterea din funcțiune a unor bunuri aflate în
proprietatea Județului Neamț;

18. Aprobarea
solicitării de transmitere a unui teren din domeniul public al Comunei Tazlău
în domeniul public al Județului Neamț;

19. Darea unor bunuri
în administrarea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău;

20.Modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.36/2018 privind atribuirea și
încheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare a unităților
administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„ECONEAMȚ” din Zona 2, Județul Neamț;

21.Modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.3/2017 privind atribuirea și încheierea
contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente
ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” din Zona 3, Județul
Neamț;

22.Modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.265/2016 privind atribuirea și
încheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale
membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” din Zona 4,
Județul Neamț;

23.Modificarea tarifelor vizând
activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri
nepericuloase Girov;

24. Luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri;

25. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru
anii 2021-2023;

26. Emiterea
avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2020;

27. Emiterea
avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Comunei Vânători-Neamț pentru anul 2020;

28. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani
pentru anul 2020;

29.Modificarea
statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

30.Acordarea unor
stimulente financiare lunare la nivelul Spitalului Județean de Urgență
Piatra-Neamț;

31.Acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Neamț în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”;

32.Încheierea unui acord de asociere cu UAT Comuna Bozieni în vederea
implementării proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA);

33.Acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul
Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ;

34.
Diverse:

a.Raport
de evaluare a implementării prevederilor Legii nr.544/2001 privind accesul la
informațiile de interes public;

b.Informare
privind aplicarea, la nivelul Consiliului Județean Neamț, a prevederilor Legii
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru
anul 2019;

c. Raport
privind activitatea de soluționare a petițiilor în anul 2019;

d. Raport
de activitate al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Neamț;

e. Raport
de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *