Sedinţă cu membrii Colegiului Prefectural

Prefectul judeţului a convocat în şedinţă membrii Colegiului Prefectural. În cadrul reuniunii s-a dezbătut Planului de măsuri pentru realizarea la nivelul judeţului a obiectivelor din Programul de Guvernare 2013 – 2016 şi a fost prezentată o situaţie statistică privind absorbţia fondurilor post aderare la nivelul judeţului Neamţ. La finalul şedinţei, prefectul George LAZĂR a prezentat proiectul de ordin privind constituirea unor comisii mixte de verificare.
Realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare va face obiectul unor analize periodice, atât în cadrul Colegiului prefectural, cât şi în cadrul unor întâlniri ale prefectului cu fiecare dintre reprezentanţii instituţiilor deconcentrate.
Va fi introdusă practica unor şedinţe de lucru, în care să fie analizată realizarea obiectivelor specifice serviciului public deconcentrat, decurgând din Programul de Guvernare și îndeplinirea atribuţiilor ce revin din actele normative, care reglementează activitatea proprie. Analizele trebuie să se finalizeze în măsuri concrete de îmbunătăţire a activităţii fiecăruia, precum şi în formularea unor eventuale propuneri, ce ar putea fi transmise autorităţilor centrale sau judeţene.
De asemenea, întâlnirile în Colegiu trebuie să aibă o finalitate, prin aprobarea unor hotărâri, care să contribuie la atingerea scopului acestor structuri, respectiv armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate şi implementarea politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului, la nivelul judeţului.
Instituţia Prefectului va relua elaborarea unui buletin informativ, în format electronic, care va fi comunicat atât instituțiilor deconcentrate, cât şi autorităţilor locale, în structura acestuia regăsindu-se oportunităţi de finanţare din fonduri europene.
Prefectul a atras atenţia reprezentanţilor Gărzii Financiare Neamț şi ai Direcției Generale a Finanțelor Neamț, cu privire la necesitatea formării unor comisii mixte de control în judeţ, în vederea reducerii evaziunii fiscale, o problemă importantă, subliniată şi de domnul Prim-ministru Victor Ponta.
Având în vedere problemele din zona alimentară, semnalate la nivelul întregii ţări, prin Ordin al Prefectului a fost constituită o comisie de control, care îşi intră deîndată în atribuţii.
Prefectul a pus în vedere conducerii Inspectoratului de Poliţie Neamţ, necesitatea luării de măsuri imediate, în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului infracţional în judeţ. Trebuie elaborat un plan de acţiuni în sensul reducerii activităţilor de infracţionalitate economică.
„Cele două teme nu au fost stabilite întâmplător, ele constituie priorităţile pe care le-am enunţat cu ocazia învestirii mele în funcţie şi, în aceeaşi măsură, trebuie să fie şi priorităţile serviciilor publice deconcentrate din Neamţ.
Domeniul absorbţiei fondurilor europene este un obiectiv strategic asumat de toată lumea. Vă cer colaborarea în identificarea unor parteneriate între dumneavoastră, Instituţia Prefectului, autorităţi locale, organizaţii neguvernamentale, pentru a propune proiecte viabile, care să obţină finanţare prin măsurile active din această etapă.
Vă solicit, de asemenea, colaborarea în cadrul comisiilor şi comitetelor ce funcţionează pe lângă instituţia prefectului şi în cadrul unor comisii mixte de control sau evaluare, pe care doresc să le constituim, în scopul monitorizării acelor domenii, unde se manifestă cel mai frecvent abateri de la prevederile legale.
Folosesc acest prilej pentru a vă solicita să manifestaţi transparenţă în relaţia cu cetăţenii, presa şi să acordaţi un tratament egal acestora şi, de asemenea, am rugămintea să acordaţi o maximă importanţă trimiterii trimestriale a rapoartelor de activitate.” a declarat prefectul George LAZĂR.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy