Noul regulament: PROFESORII nu au voie sa-si agreseze elevii

profesor suparatConform noului regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ, personalul din învăţământul preuniversitar nu are voie să aplice pedepse corporale sau să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii.

De asemenea profesorilor le este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa privată şi familială a acestuia. Învățătorii și profesorii trebuie să aibă o ţinută morală demnă, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

Dacă este cazul, cadrele didactice au obligaţia de a sesiza instituţiile publice de asistenţă socială sau educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, privind încălcările drepturilor copilului/elevului și a aspectelor care îi pot afecta demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

Sunt interzise activitățile care generează corupţie:

 • fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;
 • solicitarea unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;
 • traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;
 • colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.);
 • interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.

Sunt interzise, în exercitarea activităţilor didactice şcolare şi extraşcolare:

 • consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
 • organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;
 • folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii financiare personale;
 • distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;
 • distribuirea materialelor pornografice;
 • utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
 • organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy