„Osteologia” , principala ocupatie a noului Consiliu Judetean Neamt de la infiintare si pana in prezent ?

Din totalul de 67 proiecte de hotarari trecute prin noul Consiliu Judetean Neamt , cateva au fost amanate iar aproape jumatate , adica  31 de hotarari au fost  legate doar de persoane , de puneri si scoateri de pe functii .
Consilierii judeteni au muncit pe rupte si tot s-au cuplat unii cu altii de  nu mai stiam cine cu cine este . Sa nu credeti ca a contat pentru cineva cum au votat nemtenii . La inceput UNPR, desi teoretic era in USL, se cuplase cu  PDL si PPDD apoi PSD si cu PNL uitand ca au scuipat inspre PPDD toata campania, incercau sa se iubeasca  , ulterior fortati de la centru USL-ul s-a regrupat scrasnind din dinti, iar PPDD-ul este ba cu unii ba cu altii si aici ne referim la USL sau PDL , ciocoii care au jefuit tara dupa cum spuneau cei de la PPDD si tot asa mai departe. De cand a luat fiinta noul Consiliu Judetean Neamt toti sunt numai bisericute , interese de grup , de partid , personale sau de alta natura . Toti se cearta pe functii incercand sa ia cat mai multe, fiind clar preocupati de ciolaniada nemteana .
In aceste conditii putem spune ca cel putin jumatate din activitatea CJN a constat in studierea , aranjarea , plasarea, deplasarea si replasarea de ciolane ?

27.06.2012
1. Alegerea comisiei de validare;
2. Validarea mandatelor consilierilor alesi;
3. Depunerea jurământului de către consilieri;
4. Constituirea Consiliului Judeţean Neamţ;
5. Alegerea vicepreşedintilor Consiliului Judetean Neamţ.
25.10.2012
1. Aprobarea unei asocieri cu Oraşul Bicaz în vederea realizării unor acţiuni de interes public judeţean;
2. Aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2012;
3. Rectificarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2012.
16.11.2012
1. Repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unități administrativ- teritoriale, pentru anul 2012;
2. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean.
23.11.2012
1. Aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean;
2. Aprobarea unor documentaţii tehnico-economice aferente proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”;
3. Completarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
4. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ;
5.Înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii/intervenţiei/monitorizării cazurilor de exploatare prin muncă a copilului;
6. Soluţionarea unei plângeri prealabile;
7. Aprobarea unei documentaţii de amenajare a teritoriului;
8. Aprobarea unei asocieri cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ;
9. Aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea finanțării unei acțiuni de interes public județean;
10. Aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Children Forever Piatra-Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean;
11. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 61/2012 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociaţia Culturală ”Conta”;
12. Modificarea unor organigrame şi state de funcţii;
13. Actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2008- 2013;
14. Acordarea unui mandat special;
15. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 158/2011 privind luarea unor măsuri referitoare la unele imobile aflate în patrimoniul public al Judeţului Neamţ;
16. Emiterea acordului pentru închirierea unor spaţii construite din patrimoniul Judeţului Neamţ;
17. Desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ şi Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman;
18. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;
19. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean;
20. Rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2012;
21. Adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ.
04.12.2012
1. Stabilirea taxelor, tarifelor şi a amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, valabile pentru anul fiscal 2013;
2. Acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun ale Societăţii Comerciale “TROLEIBUZUL” S.A., pentru unele categorii de pensionari, în anul 2013;
3. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2013;
4. Aprobarea reactualizării unei documentaţii tehnico-economice aferente unui obiectiv de investiţii de interes judeţean;
5. Aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Judeţean Neamţ;
6. Prelungirea numirii temporare a directorului Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău;
7.Organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager-director al Centrului pentru Cultură şi Arte ” Carmen Saeculare” Neamţ;
8. Prelungirea acordului de asociere cu Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra Neamţ;
9. Prelungirea unor acorduri de asociere;
10.Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean;
11.Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”;
12. Prelungirea perioadei de dare în administrare a unui spaţiu proprietate publică a Judeţului Neamţ;
13. Rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2012;
20.12.2012
1. Aprobarea execuţiei bugetare la data de 6 decembrie 2012;
2. Aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Neamţ, precum şi a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019;
3. Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea atribuirii directe a contractului de delegare a serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, pentru unele trasee în judeţul Neamţ;
4. Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Camera Agricolă Judeţeană Neamţ pe anul 2013;
5. Modificarea unor organigrame şi state de funcţii;
6. Prelungirea acordului de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii sociale şi medicale;
7. Majorarea capitalului social la Societatea Comercială Neamţ Turism S.A.;
09.01.2013
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012.
15.01.2013
1. Constatarea încetării de drept a unor mandate de consilier judeţean;
2. Validarea unor mandate de consilier judeţean;
3. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate;
4. Delegarea unui reprezentant al asiguraţilor din judeţul Neamţ în cadrul Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
5. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.82/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comitetelor directoare ale centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ;
6. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 83/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ;
7. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 85/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor de cultură de interes judeţean;
8. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Roman Metropolitan”;
9. Aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini ale serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Neamţ, precum şi a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.05.2013- 30.04.2019;
10. Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea atribuirii directe a contractului de delegare a serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1.05.2013- 30.04.2019, pentru unele trasee din judeţul Neamţ;
11. Numirea comisiilor pentru evaluarea anuală a managementului la unele instituţii publice de cultură de interes judeţean;
12. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni;
13. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 151/2010 privind aprobarea liniilor de gardă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;
14. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 67/2012 privind aprobarea contractării unui împrumut pentru investiţii publice de interes judeţean;
15. Schimbarea administratorului unui imobil aflat în patrimoniul public al Judeţului Neamţ;

Iosub Robert

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy