Programul ”Casa verde” sprijină persoanele care își instalează sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă

casa verde

Administraţia Fondului pentru Mediu derulează în acest an Programul „Casa Verde” privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă. Pentru acest program s-au alocat 44 milioane lei pentru finanţarea contractelor în vigoare şi 95 milioane lei pentru contracte noi şi se estimează că aproximativ 15.000 de persoane fizice vor beneficia de finanţare.

Scopul acestui Program este îmbunătăţirea calităţii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră.

Prin finanţarea nerambursabilă din fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Programul care se adresează exclusiv persoanelor fizice, constă în acordarea unor sume fixe, din bugetul fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei, astfel:

  • până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
  • până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice;
  • până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură.

În cadrul acestui program, poate aplica solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii :

  • este persoană fizică care îşi are domiciliul pe teritoriul României;
  • este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul;
  • imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs se soluţionare la instnţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cază de utilitate publică;
  • nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
  • în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizeză activităţi cu efect negativ asupra mediului

Ghidul de finanţare a programului „Casa verde” este încă în curs de elaborare. Se stabilesc criteriile de eligibilitate, potenţialii beneficiari, modalitatea de implementare a acestuia, ţinând cont de necesităţile actuale.

Modalităţile de finanţare şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii se vor regăsi în propunerea de ghid care va fi publicată în perioada imediat următoare, până la sfârşitul lunii mai. Ghidul va fi supus dezbaterii publice pe site-ul ministerului.

Mai multe informații despre modalitățile de întocmire și depunere a dosarelor pentru obținerea finanțării aflați accesând următorul link: www.ferroli.ro.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy