Tu îți cunoști drepturile fundamentale? Articolul 24 din Constituția României: Dreptul la apărare

Art. 24 – Dreptul la apărare
(1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

Dreptul la apărare reprezintă un principiu fundamental în sistemul juridic al României, asigurând fiecărui individ posibilitatea de a-și exercita drepturile și de a se apăra în fața acuzațiilor aduse împotriva sa. Această garanție legală este un pilon esențial al justiției și statului de drept.

Constituția României, în conformitate cu principiile democrației și drepturilor fundamentale, recunoaște și protejează dreptul la apărare. Astfel, orice persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni are dreptul de a fi considerată nevinovată până la proba vinovăției sale și de a beneficia de un proces echitabil.

Acest drept include dreptul la un avocat, asigurându-se astfel că acuzatul este reprezentat adecvat și că are posibilitatea de a se consulta cu un specialist juridic pentru a-și exercita drepturile în cadrul procesului penal. De asemenea, dreptul la apărare implică și accesul la probe, dreptul de a-și prezenta argumentele și de a aduce martori în sprijinul propriei apărări.

Sistemul judiciar din România funcționează pe principiul respectării dreptului la apărare, oferind garanții procesuale pentru ca persoanele acuzate să poată contracara acuzațiile și să își susțină inocența. Astfel, se asigură că justiția este echitabilă și că fiecare individ are oportunitatea de a-și face cunoscută versiunea evenimentelor și de a se apăra în fața instanței de judecată.

Dreptul la apărare este un element esențial în sistemul judiciar românesc, asigurând că procesele judiciare se desfășoară într-un mod echitabil și respectuos față de drepturile individului. Prin acordarea acestui drept, România confirmă angajamentul său față de principiile justiției și protecției drepturilor omului.

În concluzie, dreptul la apărare reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai sistemului juridic românesc, asigurând echitatea și respectarea drepturilor individului în cadrul proceselor penale. Este o garanție importantă a statului de drept și reflectă angajamentul României în promovarea justiției și protecției drepturilor fundamentale

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy